Oncologie

Alles over oncologie

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen die kanker hebben (gehad) passende (na)zorg ontvangen? Dat is een vraag waar we binnen het netwerk GezondVeluwe aan werken. De krachten van partnerorganisaties zoals FleGel, Icare, Medicamus, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe en ziekenhuis St Jansdal zijn gebundeld in een projectgroep.

Waarom werken we hieraan?

Het aantal mensen dat kanker overleeft stijgt. Mensen die de ziekte overleven ondervinden lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hiervan. Veelvoorkomende gevolgen van kanker zijn vermoeidheid, verminderde lichamelijke conditie, seksuele problemen en concentratie- en geheugenproblemen. Om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van (na)zorg te waarborgen is het nodig deze zorg en begeleiding goed te organiseren.

Welke ambities hebben we?

Mensen die kanker hebben (gehad) passende na(zorg) bieden en zoveel mogelijk zelf de regie laten voeren. Daar werken we aan, samen met ervaringsdeskundigen. Het traject rondom oncologische nazorg kan af en toe complex zijn. Zowel voor patiënt als voor de professional. Op het gebied van oncologische (na)zorg gebeurt bovendien ook veel in de regio. Patiënten ervaren de vele hulp en informatie als prettig maar ook als ingewikkeld. Wat heb je nou echt nodig?

Hoe pakken we dat aan?

Uit gesprekken met patiënten en professionals komt naar voren dat we op een viertal punten winst te behalen is. Professionals zijn ontzettend gemotiveerd om de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan de patiënt. In een projectgroep werken zij er daarom aan om deze punten te verbeteren. Dat gebeurt als volgt:

Behoefte aan (na)zorg is bekend

Bij mensen die kanker hebben (gehad) wordt op vaste momenten in beeld gebracht wat hun behoefte is aan nazorg. Kanker heeft invloed op alles, op het privéleven, werk en sociale contacten. We kijken verder dan alleen de ziekte, de kwaliteit van leven staat voorop. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een screeningsgesprek. In dit gesprek kijkt de professional met de patiënt welke klachten en problemen er zijn als gevolg van de kanker(behandeling) en of er hulp gewenst en mogelijk is.

Goede informatie over (na)zorg

Professionals in regio Noordwest-Veluwe herzien de informatie die geven over (na)zorg en stemmen dit op elkaar af. Hierdoor wordt het zowel voor patiënten als professionals gemakkelijker om welke (na)zorgmogelijkheden er zijn. Zo komt de sociale kaart van de regio online en het ziekenhuis St Jansdal haar website aan. Hier vinden mensen die kanker hebben (gehad) informatie over de behandeling, de gevolgen, het herstel en de nazorg.

Afstemming tussen professionals

Omdat het traject rondom oncologische (na)zorg af en toe complex kan zijn, hebben we een routekaart ontwikkeld. De routekaart biedt houvast aan professionals, het beschrijft de gewenste route voor oncologische nazorg vanuit patiëntperspectief.

Professionals werken aan het verbeteren van de route voor de patiënt. Zo blijft de huisarts vanaf het begin betrokken als de patiënt dat wenst. En kunnen professionals onderling gemakkelijker afstemmen via een app.

Aandacht voor psychosociale (na)zorg

De diagnose kanker is een enorme schok. Voor patiënt, partner, kinderen en andere naasten. Ook als de behandeling slaagt, houden veel mensen psychische klachten.

Wanneer deze klachten ernstig zijn en niet overgaan is hulp nodig. In de regio scholen we professionals om te zorgen dat meer hulpverleners hier kennis over hebben en hulp kunnen bieden. Partijen verkennen wat zij nog meer kunnen doen om de psychosociale zorg in de regio te verbeteren.

« Terug alle projecten