Netwerkbijeenkomst oncologische (na)zorg

Hoe verbeteren we de (na)zorg voor mensen met kanker?

Wanneer mensen of hun naasten met kanker te maken krijgen verandert hun leven drastisch en in een korte tijd. Ze moeten leren omgaan met de gevolgen van kanker en de behandeling hiervan. Tijdens de tweede online netwerkbijeenkomst oncologische (na)zorg dit jaar op 14 december stond centraal welke professionals hierbij een rol kunnen spelen. Vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige en de professionals zelf werd duidelijk dat een goede gids daarbij in meer opzichten cruciaal is. Benieuwd naar de rest van de bijeenkomst? In dit bericht lees je er meer over.

Beter samenwerken en elkaar weten te vinden

Wouter Hoelen, fysiotherapeut en een van de initiatiefnemers van het netwerk Onco in Balans, zoomde in op de diverse gevolgen van kanker. Angst, vermoeidheid, pijn, rekening houden met voeding, maar ook invloed op werk en de financiële situatie zijn van invloed op de kwaliteit van leven. “Hoe kun je in balans komen, het juiste evenwicht bereiken? Dat is voor iedere persoon anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat we steeds beter samenwerken en elkaar weten te vinden”, aldus Wouter.

Empathie en een goede gids

In gesprek met projectleider Edith de la Fuente deelde Willem Veenstra, lid van de klankbordgroep oncologie, openhartig zijn ervaringen. Over de impact van kanker voor hem: “Het is heel ingrijpend en raakt het binnenste van je eigen ik. Het gaat over jou en de mensen om je heen.”

Willem benadrukt hoe belangrijk werk is voor zo goed mogelijk herstel. Professionals maken in deze fase het verschil. Zijn advies: wees empathisch, ken de routekaart en wijs ons de weg. Zorg voor een zorgvuldige overdracht, zodat je niet steeds je verhaal opnieuw hoeft te vertellen. Willem nodigt alle betrokken professionals uit om in 2022 vooral gebruik te maken van de kennis en ervaring van de klankbordgroep van de zes ervaringsdeskundigen.

Laagdrempelige plek

Tijdens deze bijeenkomst maakten we ook kennis met Inloophuis De Maretak. Coördinator vrijwilligers Ank Bos: “Onze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid en stellen het vinden van de juiste balans centraal. Onze focus is gericht op de mens. Wie ben jij en hoe sta je in het leven? Wat heb jij nodig op persoonlijk vlak?”

Behoeften van de verschillende doelgroepen – (ex-)patiënten en hun naasten – zijn heel verschillend. In het initiatief ‘Klavertje vier’ komen kleine groepjes van leeftijdsgenoten o.l.v. een professional bij elkaar voor verdieping, goede gesprekken en plezier met elkaar. “Ik ben blij met dit groepje, vanwege de herkenning dat je er mag zijn”, zo vertelt een van de deelnemers in een filmpje.

Hoe vind je de juiste professional?

Tijdens een tweetal interactieve rondes gingen de deelnemers in kleine groepen met elkaar in gesprek over het gebruik van een tweetal instrumenten: de nieuwe routekaart voor professionals en de website www.oncoinbalans.nl die vooral is bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad) en andere geïnteresseerden. De feedback uit de gesprekken nemen we mee voor verdere verbetering van de onderlinge samenwerking. In het volgende maandbericht volgt meer nieuws over de routekaart.

Voor meer informatie en vragen

  • Inloophuis De Maretak: https://demaretakveluwe.nl/contact/
  • Onco in Balans: Wouter Hoelen – whoelen@deberekuyl.nl
  • Samenwerking oncologische (na)zorg en klankbordgroep:
    • Edith de la Fuente – edlfuente@raedelijn.nl
    • Linda van de Poll – lvdpoll@raedelijn.nl