JGGZ

Alles over Jeugd-GGZ

Soms zijn onderliggende (jeugd-ggz) problemen groot of juist niet. Kinderen en jongeren krijgen vaak een behandeling die gericht is op het gedrag of de symptomen die het meest op de voorgrond staan of het meest zichtbaar zijn. Maar hoe is het gedrag te verklaren? Welke factoren veroorzaken echt het probleem? Dit wordt vaak onvoldoende uitgezocht.

Waarom werken we hieraan?

Vanuit GezondVeluwe werken we op dit thema aan passende zorg voor kinderen en jongeren met ggz-gerelateerde problematiek. Ook stimuleren we betere samenwerking over de domeinen heen. Specifieke kennis van kinderen en jongeren, expertise en kunde positioneren aan de vóórkant van het proces in de huisartsenpraktijk, om zo de juiste zorg te organiseren. Dat is dan ook het doel van de twee pilots ‘Jeugd-ggz’ waar vanuit GezondVeluwe op dit moment op gefocust wordt.

Welke ambities hebben we?

Met twee pilots organiseren we de juiste zorg op de juiste plek voor jeugdigen met ggz-(gerelateerde) problematiek. En werken we aan de samenwerking tussen huisartsen, CJG-teams en andere betrokken partijen. De twee pilotvarianten zijn:

  1. Medewerker CJG-team (Centrum voor Jeugd en Gezin) in de huisartsenpraktijk, of;
  2. GZ-psycholoog in de huisartsenpraktijk (Specialistische Ondersteuner Huisarts)

De inzet en expertise van óf een CJG-medewerker óf een SOH in de huisartsenpraktijk:

  • zorgt ervoor dat verwijzers het meest passende aanbod voor jeugdigen kunnen organiseren (juiste zorg op de juiste plek)
  • draagt bij aan een optimale kwaliteit van de triage zodat dit in één keer tot de juiste inzet van jeugdhulp leidt
  • biedt kortdurende en laagdrempelige jeugdhulp wat een verwijzing naar meer specialistische jeugdhulp kan voorkomen
  • draagt bij aan tijdige hulp, hulp dichtbij en op maat
  • verbetert de samenwerking, afstemming en communicatie

Hoe pakken we dat aan?

Wat houden de pilots in? Kort samengevat wordt óf een SOH-jggz (GZ-psycholoog) óf een CJG-medewerker (jeugd- en gezinswerker of orthopedagoog) werkzaam bij het Centrum voor Jeugd en Gezin voor 6-8 uur per week ingezet in de huisartsenpraktijk. Zes gemeenten op de Noordwest-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten), enthousiaste huisartsen, de CJG-teams en verschillende jggz-aanbieders werken mee aan deze pilots.

Couleur locale en evidence based

We streven ‘couleur locale’ na, waarbij ingespeeld wordt op lokale behoeften zoals specifieke vraagstukken in de huisartsenpraktijk of lokale ontwikkelingen binnen de gemeente.

Afhankelijk daarvan zijn één of meer passende pilotvormen per gemeente gekozen. Beide pilotvormen zijn en worden in andere regio’s in het land volop onderzocht (evidence-based). Aan Raedelijn de vraag om verschillende partijen te verbinden, het project te leiden en de resultaten te monitoren.  

Verwachting

De pilots werken volgens een ‘ingroeimodel’ met in ieder geval 1 pilot per gemeente. Door het maatwerk wat een CJG-medewerker of SOH’er in een pilot kan bieden, streven we ernaar de juiste zorg op de juiste plek te organiseren voor kinderen en jongeren met ggz-gerelateerde problematiek.

Daarnaast voorzien we dat de CJG-medewerkers of SOH’ers een verbindende schakel gaan zijn, waarmee de ‘huisartsenwereld’ beter samen kan werken met andere relevante partijen, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, de jggz-aanbieders of de scholen.

« Terug alle projecten

Voortgang project

Bekijk de monitor