Parkinson

Alles over Parkinson

Voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt het leven op verschillende manieren beperkter: onder andere lopen, praten en eten gaan lastiger. Daarom heeft een Parkinson-patiënt vaak meerdere hulpverleners om zich heen staan. Het is belangrijk dat de samenwerking tussen die professionals zo optimaal verloopt. Een goede reden dus om binnen GezondVeluwe een project hiervoor te starten.

Waarom werken we hieraan?

Parkinson is een progressieve ziekte: patiënten gaan langzaam maar zeker achteruit. Dat betekent dat professionals zoals de neuroloog, de huisarts, de fysiotherapeut, de logopedist, de psycholoog, de diëtist en de Parkinsonverpleegkundige meer en meer betrokken worden. Om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren is het van belang dat de professionals op de hoogte zijn van elkaars werk en dat zij hun behandelingen op elkaar afstemmen.

Welke ambities hebben we?

Uiteraard willen we de patiënt zo gezond mogelijk laten zijn – of op z’n minst zo’n positief mogelijk ziekteverloop geven. Patiënten ervaren een hogere kwaliteit van zorg als ze beter weten bij wie ze kunnen aankloppen met vragen, zich meer gesteund voelen en als ze hun verhaal minder vaak opnieuw hoeven te vertellen.

Voor professionals ambiëren we dat ze zij elkaar meer leren kennen en dat de informatievoorziening over hun patiënten optimaliseert. Hierdoor kunnen zij betere beslissingen maken en gaat de zorg die zij leveren vooruit. Uiteindelijk moet dat voor de professionals ook een hogere werktevredenheid opleveren.

Hoe pakken we dat aan?

We willen de zorg voor Parkinson-patiënten met twee interventies verbeteren. Om te beginnen is er een casemanager aangesteld voor patiënten die meerdere zorgverleners om zich heen hebben. Deze is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en kan indien nodig snel een multidisciplinair overleg organiseren met de betrokken professionals.

Daarnaast zullen we het online communicatieplatform OZO Verbindzorg inzetten voor de patiënten. Hiermee worden diagnoses, behandelplannen en nieuwtjes gemakkelijker gedeeld, waardoor de professionals beter op de hoogte zijn van wat er speelt.

Sinds november 2020 is met deze werkwijze gestart in Harderwijk. Inmiddels is deze werkwijze beschikbaar voor de gehele regio van GezondVeluwe. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website en de app van TCC Beter Samen onder het kopje neurologie.

« Terug alle projecten

Voortgang project