Netwerkbijeenkomst oncologische (na)zorg

Hoe was de netwerkbijeenkomst?

Na een aantal online ontmoetingen afgelopen 2 jaren kwamen ongeveer 40 professionals op 29 september jl. live bijeen voor een netwerkbijeenkomst oncologische (na)zorg. Locatie was het gastvrije Zalencentrum De Kiekmure in Harderwijk. Twee relevante thema’s stonden centraal: respectievelijk zingeving en levensvragen bij kanker en Neuropathie als gevolg van oncologische behandeling. Lees hier een kort verslag over de bijeenkomst.

Zingeving en levensvragen bij kanker

Thea Kloek, geestelijk verzorger bij Centrum voor Levensvragen Noordwest Veluwe boeide op interactieve wijze met praktische handreikingen en concrete ervaringsverhalen. Het maakte zichtbaar indruk op de aanwezige professionals. Ze hield ons een spiegel voor: “Zingeving betreft de hele context betreft waarin iemand leeft. Door de veelheid van wat je hoort heb je als professional de neiging oplossingen te zoeken. Maar dan geldt NIVEA – niet invullen voor een ander.”

“Je mag best zeggen dat het je raakt, of ik word er even stil van, en dan er ook letterlijk stil van zijn”, aldus Thea. “En vergeet het gezin niet. Er is niet zelden verschil in aanpak van partners als twee sporen waarvan de wissels ontbreken.” 

Het vak van geestelijk verzorgers is nog lang niet overal bekend. Zij kunnen een waardevolle rol spelen bij betekenisgeving en de ander tot het besef te laten komen ‘Wie ben ik (nog)?’.  De geestelijk verzorger is laagdrempelig toegankelijk en kan per jaar meerdere gesprekken voeren, die vergoed worden uit de basisverzekering. Een oproep dus om rond zingeving en levensvragen contact op te nemen met een geestelijk verzorger. Meer informatie: https://centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestveluwe/ 

Neuropathie als gevolg van oncologische behandeling

Karlijn van Rooijen, internist-oncoloog in Ziekenhuis St Jansdal, vertelde over neuropathie als gevolg van oncologische behandeling. Bijna alle cytostatica kunnen neuropathie veroorzaken. Aan de hand van voor aanwezigen herkenbare casuïstiek lichtte Karlijn toe wat pijn bij kanker betekent en met iemand doet. De vraag is vooral ‘wat te doen?’.

Karlijn: “Neuropathische pijn is echt ‘andere pijn’ met andere symptomen en andere (mogelijke) behandelingen. Het heeft grote effecten op het dagelijks leven. Bewegen is altijd een goed advies.” Maak meer tijd voor samen beslissen. Geef de patiënt kans om na te denken en heb aandacht voor de kwaliteit van leven. Conclusie van Karlijn: “Er is teamwork nodig van o.a. patiënt, huisarts, specialist, verpleegkundigen, pijnarts-anesthesist/pijnconsulent, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog/coach en mogelijk anderen.” 

Samenwerking

De verhalen van zowel Thea als Karlijn tonen aan hoe belangrijk het is te weten waar mensen die kanker hebben (gehad) tegenaan kunnen lopen. En vervolgens dat professionals in de regio elkaar gericht kunnen vinden en (meer) samenwerken. We zetten daarin mooie stappen. Daar gaan we enthousiast met elkaar mee verder, onder meer via de verdere professionalisering van het oncologiezorgnetwerk Onco in Balans. Daarover in een volgend maandbericht meer!