Routekaart verder aangevuld

Interactieve routekaart oncologische (na)zorg herzien

In februari 2022 is een nieuwe, interactieve routekaart oncologische (na)zorg voor professionals gelanceerd. De ontwikkelingen in de ondersteuning bij de gevolgen van kanker gaan snel, waardoor we nu al een herziene versie uitbrengen. Met als doel dat alle betrokkenen de routekaart in hun dagelijks werk nog meer gaan gebruiken!

Netwerk rond patiënt

Met hulp van de routekaart komt een goed netwerk van professionele zorg en ondersteuning rondom de patiënt te staan. Ons streven is dat de patiënt zo het vertrouwen in de zorgverleners heeft dat er breder gekeken wordt en passende nazorg wordt geboden.

Wat is er nieuw?

Edith de la Fuente, projectleider: “Op aangeven van meerdere professionals hebben we de routekaart verder aangevuld. Zo hebben we de tandarts/mondhygiënist toegevoegd. Daarnaast is het thema ‘kanker en werk’ nu nadrukkelijk ingepast in de routekaart. Dit is de uitkomst van een gesprek met de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen, de projectgroep en andere deskundige professionals op dit terrein. Voor iedereen is duidelijk dat in iedere fase van het ziekteproces (meer) aandacht voor werk standaard onderdeel van de begeleiding moet zijn. Handig is de verwijzing in de routekaart naar de overzichtskaart ‘werk en kanker’, die eerder dit jaar is gepubliceerd. Deze kaart heeft als doel om ondersteuning te bieden aan werkenden met en na kanker die vragen hebben over werk. En natuurlijk is het handig voor professionals die hier meer inzicht in willen hebben.”

De herziene routekaart is hier te downloaden en – net als andere regionale werkafspraken – te vinden op de website TCC Beter Samen en in de TCC Beter Samen app onder het thema ‘Oncologie’.