Partners

De initiatiefnemers van GezondVeluwe zijn het ziekenhuis St Jansdal, de Huisartsen Coöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Na een succesvolle start in 2015 werken onder de vlag van GezondVeluwe meerdere zoals zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars duurzaam samen. GezondVeluwe is door intensieve samenwerking steeds meer een netwerkorganisatie die de beste zorg in de regio nastreeft én waarmaakt.

Adviesbureau Raedelijn, verzorgt het totale programmamanagement inclusief data, monitoring en communicatie. Zorgbelang Gelderland/Utrecht heeft als cliëntenorganisatie een belangrijke taak om bij alle projecten het perspectief van de burger naar voren te brengen en via dialoogtafels op te halen bij inwoners.