Informatie­management

Alles over informatiemanagement

GezondVeluwe streeft naar samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op meer ervaren gezondheid van de inwoners van de regio, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Met informatiemanagement bekijken we in hoeverre we deze doelstellingen daadwerkelijk bereiken.

Daarnaast geeft het meer inzicht in de populatie en de uitvoering van de projecten binnen de doelgroepen. Dit stelt ons in staat om het goede gesprek met de partijen voeren, om te kijken of we inderdaad de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen.

Doelstellingen

  • De betrokkenen krijgen een gedeeld beeld van de populatie en het vraagstuk waar de projecten op focussen
  • De resultaten van de samenwerking en bewegingen binnen de populatie worden kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk gemaakt
  • Structurele communicatie met betrokkenen via storytelling

Aanpak

We zorgen ervoor dat er een gedeeld beeld van de populatie is en monitoren integraal op populatieniveau de uitkomsten op kwaliteit, gezondheid, kosten en werkplezier professionals (‘Quadruple Aim’) met behulp van een beperkte indicatorenset. Voor de onderliggende projecten monitoren wij de procesvoortgang. Verder voeren we gesprekken met patiënten en professionals, soms sturen we hiervoor (korte) vragenlijsten uit of werken wij met panelgroepen om ervaringen van burgers en professionals op te halen.

We maken hierbij gebruik van managementinformatie van de samenwerkingspartners en openbare data. Het uitgangspunt van de monitoring is dat we de registratielast voor de betrokkenen zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd zo goed mogelijk uitspraken willen doen over de doelstellingen.

Informatiemanagement is geen doel op zich maar een krachtig hulpmiddel dat dient ter inspiratie en verantwoording voor partijen die verbonden zijn aan het netwerk.

  • Per kwartaal updaten we het dashboard voor de projecten van GezondVeluwe (Ouderenzorg, Mentale gezondheid, Oncologische nazorg en Preventie)
  • Daarnaast communiceren we op gezette tijden over de voortgang en de resultaten in bijvoorbeeld infographics.

Voortgang

Informatiemanagement is een interactief proces en geen doel op zich. Waar we eerst gestart zijn met de inrichting van het informatiemanagement voor de ouderenzorg is er nu ook een dashboard voor de Mentale gezondheid (inclusief EPA), oncologische nazorg beschikbaar en in implementatiefase. Aan de opzet voor coalitiepreventie wordt in 2023 gewerkt. Informatiemanagement is een continu aandachtspunt en blijft voortdurend in ontwikkeling.

« Terug alle projecten

Bekijk de monitor