Informatie­management

Alles over informatiemanagement

GezondVeluwe streeft naar samenhangende zorg van grote kwaliteit, gericht op meer ervaren gezondheid van de inwoners van de regio, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Met informatiemanagement bekijken we in hoeverre we deze doelstellingen daadwerkelijk bereiken.

Daarnaast geeft het meer inzicht in de populatie en de uitvoering van de projecten. Dit stelt ons in staat om het goede gesprek met de partijen voeren, om te kijken of we inderdaad de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen.

Doelstellingen

  • De betrokkenen krijgen een gedeeld beeld van de populatie en het vraagstuk waar de projecten op focussen
  • De resultaten van de samenwerking worden inzichtelijk gemaakt

Aanpak

We zorgen er binnen projecten voor dat er een gedeeld beeld van de populatie is en dat de voortgang van de projecten wordt gemonitord op kwaliteit, gezondheid, kosten en werkplezier professionals (‘Quadruple Aim’). Soms betekent dat dat we gesprekken voeren met patiënten en professionals, soms sturen we hiervoor (korte) vragenlijsten uit.

Daarnaast maken we gebruik van managementinformatie van de samenwerkingspartners en openbare data. Het uitgangspunt van de monitoring is dat we de registratielast voor de betrokkenen zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd zo goed mogelijk uitspraken willen doen over de doelstellingen.

Informatiemanagement is geen doel op zich maar dient ter inspiratie en verantwoording voor partijen die verbonden zijn aan het netwerk.

  • Per kwartaal updaten we het dashboard voor drie van de projecten van GezondVeluwe (Ouderenzorg, Jeugd-GGZ en EPA)
  • Daarnaast communiceren we op gezette tijden over de voortgang en de resultaten middels o.a. infographics.

Voortgang

Informatiemanagement is een interactief proces en geen doel op zich. Waar we eerst gestart zijn met de inrichting van het informatiemanagement voor de ouderenzorg is er nu ook een dashboard voor de Jeugd-GGZ, EPA- en oncologische nazorgprojecten beschikbaar en in implementatiefase. Informatiemanagement zal op deze manier een continu aandachtspunt blijven.

« Terug alle projecten

Bekijk de monitor