Resultaten

1-meting oncologie: de resultaten

Voor de samenwerking rond oncologische (na)zorg GezondVeluwe willen we graag weten wat de impact is van onze gezamenlijke activiteiten en inspanningen. Daarom monitoren we de tevredenheid van zowel patiënten als professionals. Een jaar na de eerste meting zijn is nu ook de tweede meting afgerond. We delen hier de resultaten.

Passende (na)zorg

Vanaf 2020 werken organisaties op de Noordwest-Veluwe samen aan het verbeteren van oncologische (na)zorg. Het uitgangspunt is dat mensen die kanker hebben (gehad) passende (na)zorg ontvangen en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie (kunnen) voeren.

De monitoring

Tijdens de monitoring vragen we patiënten en professionals naar hun ervaringen met de gevolgen van kanker. We vragen naar fysieke, sociale en psychische gevolgen. Ook brengen we in beeld hoe zij de samenwerking tussen professionals ervaren. 

De resultaten

De grootste verschuiving zit in het cijfer voor samenwerking. Professionals waarderen de samenwerking hoger dan een jaar geleden (6,7 -> 7,0). In onze gezamenlijke aanpak is veel van onze inzet gericht op de professional. De routekaart over het (na)zorgtraject bij kanker, netwerkbijeenkomsten en scholingen psychosociale zorg lijken te resulteren in korte lijnen en elkaar beter weten vinden.

“ik krijg meer zicht op de mogelijkheden voor nazorg in de 1e lijn, ik weet thuiszorg, paramedici, psycholoog beter te vinden.” – Huisarts

“We hebben korte lijntjes en laagdrempelig contact. Met de komst van de screeningsconsulent hebben we enorm veel gewonnen.” – Coördinerend verpleegkundige 

“Met collega’s in het netwerk zijn de lijnen kort en kan je elkaar makkelijk bereiken.” – Oedeem/oncologie fysiotherapeut

Professionals geven aan dat ze verdere ruimte voor verbetering zien. Bijvoorbeeld als het gaat om een eerste aanspreekpunt in de thuissituatie, de beschikbaarheid van psychosociale zorg en het netwerk rond de patiënt in beeld. Dit past bij de waar we in de projectgroep dit jaar mee aan de slag zijn: het implementeren van projecten die we het afgelopen jaar in gang hebben gezet en de professionals op de Noordwest-Veluwe nog meer aansluiten bij wat we doen. 

De volgende stap

Eind 2022/begin 2023 starten we het laatste meetmoment. Dan krijgen we meer inzicht in veranderingen en de ontwikkelingen. Deze delen we dan ook weer graag met u. Voor meer informatie over onze speerpunten, wat we concreet doen en inzicht in hoeveel mensen in de regio kanker hebben kunt u terecht op gezondveluwe.nl/oncologie.