Oncologie

Samen voor oncologische (na)zorg op maat

De komende twee jaar werken organisaties op de Noordwest-Veluwe samen aan het verbeteren van oncologische (na)zorg. Uitgangspunten is dat mensen die kanker hebben (gehad) passende na(zorg) ontvangen en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie voeren. Uit gesprekken met patiënten en professionals komt naar voren dat op een viertal punten winst te behalen is. Gemotiveerd gaan professionals met deze punten aan de slag.

Behoeftes bekend

Bij mensen die kanker hebben (gehad) wordt op vaste momenten in beeld gebracht wat hun behoefte is aan nazorg. Kanker heeft invloed op alles, op het privéleven, werk en sociale contacten. We kijken verder dan alleen de ziekte, de kwaliteit van leven staat voorop. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een screeningsgesprek. In dit gesprek kijkt de professional met de patiënt – en eventueel naaste – welke klachten en problemen er zijn als gevolg van de kanker(behandeling) en of er hulp gewenst en mogelijk is.

Goede informatie

Professionals in regio Noordwest-Veluwe herzien de informatie die zij geven over (na)zorg en stemmen dit op elkaar af. Hierdoor wordt het zowel voor patiënten als professionals gemakkelijker om te vinden welke (na)zorgmogelijkheden er zijn. Zo komt de sociale kaart van de regio online. Ook past het ziekenhuis St Jansdal haar website aan, hier vinden mensen die kanker hebben (gehad) informatie over de behandeling, de gevolgen, het herstel en de nazorg.

Afstemming verbetert

Omdat het traject rondom oncologische (na)zorg af en toe complex kan zijn hebben we een routekaart ontwikkeld. De routekaart biedt houvast aan professionals, het beschrijft de gewenste route voor oncologische nazorg vanuit patiëntperspectief. Professionals werken aan het verbeteren van de route voor de patiënt op maat. Zo blijft de huisarts vanaf het begin betrokken als de patiënt dat wenst. En kunnen professionals onderling gemakkelijker afstemmen via een app.

Continue aandacht

De diagnose kanker is een enorme schok. Voor patiënt, partner, kinderen en andere naasten. Ook als de behandeling slaagt, houden veel mensen psychische klachten. Wanneer deze klachten ernstig zijn en niet overgaan, is hulp nodig. In de regio scholen we professionals om te zorgen dat meer hulpverleners specifieke kennis hebben en hulp op maat bieden. Partijen verkennen wat zij verder kunnen doen om de psychosociale zorg in de regio te verbeteren.

Meer informatie en contactgegevens

Dat vind je op de themapagina ‘Oncologie’ of klik hier >>