Inwoners­participatie

Alles over inwonerparticipatie

Een van de principes van GezondVeluwe is dat we de stem van de inwoner, patiënt, cliënt, etc bij elke activiteit hoorbaar willen maken. Uitgaande van de participatieladder hanteren wij het beginsel van “cocreatie/samenwerken”:

Dit betekent concreet dat een vertegenwoordiger namens de inwoners betrokken is op bestuurlijk niveau (bestuurlijk overleg), op tactisch niveau (kerngroep) en op operationeel niveau (projectgroep). Op bestuurlijk en tactisch niveau is dit in de vorm van de directeur c.q. adviseur van ZorgbelangInclusief, een belangenbehartiger van burgers en patiënten.
In projecten neemt of een adviseur van ZorgbelangInclusief deel of een ervaringsdeskundige (bijv. bij EPA)

Waarom?

Wij geloven dat innovaties of oplossingen voor knelpunten en vraagstukken beter worden als het perspectief van de doelgroep op wie het vraagstuk betrekking heeft, direct betrokken is. Daarom ook de afspraak binnen GezondVeluwe om niks te doen zonder de betrokkenheid van een inwoner-/patiëntenvertegenwoordiging.

Hoe pakken we dat aan?

ZorgbelangInclusief is sinds de start van GezondVeluwe nauw betrokken. De directeur maakt onderdeel uit van het Bestuurlijk Overleg waar de ambities en koers van GezondVeluwe worden vastgesteld.

In alle kerngroepen is een project-/beleidsmedewerker van ZorgbelangInclusief actief betrokken ter bewaking van het inwoner-/patientperspectief. In de kerngroepen wordt de voortgang van projecten en andere ontwikkelingen gevolgd en worden acties uitgezet. Sommige van deze acties worden door ZorgbelangInclusief uitgevoerd, bijvoorbeeld het doen van (kwalitatief) onderzoek naar de ervaren kwalitatief van zorg.

In projecten participeert ofwel een adviseur van ZorgbelangInclusief ofwel een andere doelgroepvertegenwoordiger. Bij EPA is dit bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige en bij Oncologie iemand van een kankerpatiëntenvereniging.

« Terug alle projecten