oncologie

Samenwerking oncologische begeleiding thuis krijgt vorm

Voor iemand die de diagnose kanker krijgt, staat de wereld veelal op zijn kop. Mensen hebben veel vragen: Hoe beïnvloedt deze ziekte mijn leven en misschien ook mijn toekomst? Heeft deze ziekte of behandeling ook invloed op mijn relatie? Zal ik straks mijn werk nog kunnen doen?

De oncologieverpleegkundigen van Allerzorg-Care for Cancer, Icare, RST Zorgverleners en Buurtzorg kunnen hierin ondersteunen. Zij begeleiden patiënten onder meer bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Nu hun rol steeds meer voorziet in een behoefte, hebben zij afgelopen jaar de onderlinge samenwerking geïntensiveerd. Dat zij goed vindbaar zijn voor zowel patiënten als verwijzers is evident.

Begeleiding op maat

Oncologieverpleegkundigen Marianne Schoonhoven, Alinde van den Hoorn, Els Schimmel en Nienke van den Broek van de genoemde organisaties zien de folder ‘Begeleiding na de diagnose kanker’ als kers op de taart van de samenwerking. “Voor mensen met kanker en hun naasten is het belangrijk om te weten dat wij hen in hun eigen omgeving individueel kunnen ondersteunen en begeleiden, afhankelijk van waar zij behoefte aan hebben. Niet alleen na de diagnose, maar zeker ook in een latere fase.”

In de folder is beschreven wat de oncologieverpleegkundige kan betekenen en zijn ook de contactgegevens opgenomen. De folder is digitaal te vinden in de werkafspraken Oncologie op de website van TCC Beter Samen. Omdat het ook prettig is de folder mee te kunnen geven, zijn deze onder meer beschikbaar bij de screeningsconsulenten in het St Jansdal Ziekenhuis en worden ze verspreid onder de huisartsen in de regio.

Afspraken over aanmelding nader uitgewerkt

Voor gerichte en praktische verwijzing naar een oncologieverpleegkundige finetunen zij komende periode de afspraken hierover met betrokkenen in het St Jansdal Ziekenhuis en Medicamus.

De oncologieverpleegkundigen maken deel uit van een breed multidisciplinair netwerk van professionals die een rol kunnen spelen in de zorg en ondersteuning bij (de gevolgen van) kanker. Meer informatie over de rol van de oncologieverpleegkundigen en wie dat in welke gemeente zijn, vind je op de website van Onco in Balans.

Meer informatie over alle rollen in het brede netwerk vind je in de interactieve routekaart oncologische (na)zorg.