Preventie

Alles over preventie

Zoals eerder al aangekondigd pakken we binnen GezondVeluwe een nieuw thema op: ‘Preventie’. Op verzoek van het bestuurlijk platform is er een denktank ingericht, die zich buigt over dit thema. Die denktank heeft inmiddels de eerste conclusies getrokken.

Het thema preventie heeft niet alleen de aandacht binnen GezondVeluwe. Ook landelijk krijgt het veel aandacht, onder andere door de urgentie binnen het integraal zorgakkoord. Daarin staat het volgende:

“Inzetten op gezondheid door middel van preventie en ondersteuning, zodat zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden. Daarbij gaat het zowel om het bevorderen van een gezonde leefstijl als om het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen. Ondersteuning vanuit het sociaal domein en het aanpakken van niet-zorggerelateerde vraagstukken zijn hierbij van groot belang”.

Conclusie

De denktank is aan de slag gegaan en heeft in kaart gebracht waar het grootste effect te behalen valt als het gaat om preventie. De conclusie: door in te zetten op selectieve en geïndiceerde preventie, binnen wijken waar zich de meeste gezinnen bevinden met de grootste kans op een slechte mentale en fysieke gezondheid. Dit zijn veelal gezinnen met een laag opleidingsniveau.

De denktank heeft de ideeën geconcretiseerd en met data onderbouwd in een tweejarenplan. Dit plan is in januari voorgelegd aan het Bestuurlijk Platform. In het plan is een 2 sporen aanpak voorgesteld:

1 . Inrichten fieldlabs in wijken waar de mensen wonen met grootste risico op gezondheidsachterstand. In een fieldlab verbinden we zorg, welzijn, sport, onderwijs en andere stakeholders in de wijk (middenstand bijv), daarbij een centrale rol voor de inwoners. Verder zullen we zoveel mogelijk inzetten op bewezen effectieve interventies.

2. Verkennen mogelijkheid van preventieloket in het St Jansdal, in relatie tot lokale preventieloketten.

Afgesproken is het komende half jaar de plannen uit te werken. Voor wat betreft de fieldlabs wordt gekeken wat vanuit het IZA/GALA de randvoorwaarden zijn m.b.t. het inrichten van een preventie infrastructuur. Daar zal bij worden aangesloten.

Heb je ideeën of wil je meedoen? Neem contact op met Denise Seelen

« Terug alle projecten

Voortgang project

 • januari 2022

  Opstartfase/inrichten denktank

 • september 2022

  Achtergrondnotitie gereed

 • december 2022

  Tweejarenplan gereed

 • Nadere uitwerking in plan van aanpak

 • we zijn nu hier

 • september 2023

  Start fieldlab Ermelo-West

 • september 2023

  Start pilot leefstijlloket

Nieuws over Preventie