Preventie

Alles over preventie

Zoals eerder al aangekondigd pakken we binnen GezondVeluwe een nieuw thema op: ‘Preventie’. Op verzoek van het bestuurlijk platform is er een denktank ingericht, die zich buigt over dit thema. Die denktank heeft inmiddels de eerste conclusies getrokken.

Het thema preventie heeft niet alleen de aandacht binnen GezondVeluwe. Ook landelijk krijgt het veel aandacht, onder andere door de urgentie binnen het integraal zorgakkoord. Daarin staat het volgende:

“Inzetten op gezondheid door middel van preventie en ondersteuning, zodat zorgvragen worden voorkomen of minder zwaar worden. Daarbij gaat het zowel om het bevorderen van een gezonde leefstijl als om het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen. Ondersteuning vanuit het sociaal domein en het aanpakken van niet-zorggerelateerde vraagstukken zijn hierbij van groot belang”.

Conclusie

De denktank is aan de slag gegaan en heeft in kaart gebracht waar het grootste effect te behalen valt als het gaat om preventie. De conclusie: door in te zetten op selectieve en geïndiceerde preventie, binnen wijken waar zich de meeste gezinnen bevinden met de grootste kans op een slechte mentale en fysieke gezondheid. Dit zijn veelal gezinnen met een laag opleidingsniveau.

De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt zodat het in oktober aan het bestuurlijk platform voor bekluitvorming kan worden voorgelegd.

Heb je ideeën of wil je meedoen? Neem contact op met Denise Seelen

« Terug alle projecten

Voortgang project

  • sept 2022

    Opstartfase thema 'preventie'

  • we zijn nu hier