Hoe wij werken

We werken domeinoverstijgend met zorg -en welzijnaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars aan thema’s die belangrijk zijn voor de regio.

De samenwerking vindt plaats op alle niveaus: zowel bestuurlijk en op de besluitvormende laag als in de praktijk op de werkvloer. We hebben elkaar nodig om met schaarse middelen aan slimme oplossingen te werken.

Kortom: We doen het als professionals samen, binnen dit netwerk. En als we dat als professionals ook zo voelen dan is dat ook nuttig voor de patiënt voor wie we alles doen.