Monitoring

0-meting Oncologie: de resultaten

Voor het project oncologische (na)zorg Gezond Veluwe willen we graag weten wat de uitkomsten zijn van het project. Daarom monitoren we patiënten en professionals op twee momenten tijdens het project. De eerste meting is afgerond en de resultaten zijn binnen.

Passende (na)zorg

In 2020 en 2021 werken organisaties op de Noordwest-Veluwe samen aan het verbeteren van oncologische (na)zorg. Het uitgangspunt is dat mensen die kanker hebben (gehad) passende na(zorg) ontvangen en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie voeren.

De monitoring

Tijdens de monitoring vragen we patiënten en professionals naar hun ervaringen met de gevolgen van kanker. We vragen naar fysieke, sociale en psychische gevolgen. Ook brengen we in beeld hoe de samenwerking tussen professionals wordt ervaren. Patiënten vragen we daarnaast de ervaren kwaliteit van leven en zorg een score te geven.

De resultaten

De hoge respons op de eerste meting laat ons zien dat het onderwerp onder patiënten en professionals leeft. Opvallend is dat de patiënten de samenwerking tussen professionals positief beoordelen met een 7,8, terwijl professionals meer ruimte voor verbetering zien: zij geven de samenwerking met een 6,7 meer dan een punt lager. De input uit de monitoring, onder andere over waar professionals ruimte ervaren voor verbetering, bevestigen ons dat we aan de juiste doelen werken. We nemen de input mee in de resterende periode van het project.

De volgende stap

Eind 2021/begin 2022 starten we het tweede meetmoment. Dan krijgen we inzicht in veranderingen en de ontwikkelingen. Deze delen we dan graag met u. Voor meer informatie over het project en inzicht in hoeveel mensen in de regio kanker hebben kunt u terecht op gezondveluwe.nl/oncologie.