In gesprek bij Inloophuis De Maretak

Samenwerking met thuiszorgorganisatie

Praten over de impact van kanker bij Inloophuis De Maretak

Inloophuis De Maretak in Harderwijk is een plek waar je terecht kunt als je de diagnose kanker hebt, kanker hebt gehad of als iemand in je omgeving kanker heeft. Een plek waar je een luisterend oor vindt, of waar je in contact komt met lotgenoten. En sinds kort kan je er ook terecht voor psychosociale begeleiding door gespecialiseerde verpleegkundigen van de thuiszorg.

Mentale ondersteuning en praktische handvatten

Verpleegkundige Marianne: ‘‘In mijn dagelijkse praktijk zie ik dat cliënten lang worstelen met veel vragen over de gevolgen van de diagnose kanker. Terwijl het cliënten en hun naasten vaak zo oplucht als ze praten over onderwerpen als vermoeidheid, angst en soms problemen met relaties. Ik ben blij dat dit nu ook kan in samenwerking met Inloophuis De Maretak. Cliënten kunnen een individuele afspraak met mij maken. Dit gesprek vindt dan bij hen thuis plaats of op de locatie in Harderwijk.”

Marianne: ‘’De ene keer zijn de handvatten die we meegeven meer psychosociaal van aard, bijvoorbeeld: ‘Hoe praat ik met mijn kinderen over kanker?’. De andere keer zijn ze weer heel praktisch. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die veel last had van haar arm. Vanuit mijn ervaring als verpleegkundige kon ik haar in contact brengen met de oncologie fysiotherapeut in ons netwerk. Alles wat we doen en bespreken is erop gericht om de cliënten zich weer wat beter te laten voelen; fysiek en mentaal.’’

Passende zorg dicht bij huis

De samenwerking tussen De Maretak en de thuiszorgorganisatie komt mede voort uit het project oncologische (na)zorg Gezond Veluwe. In dit project werken verschillende organisaties samen aan de ambitie om passende (na)zorg te bieden aan mensen die kanker hebben (gehad). Waarbij zij zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren. Door het spreekuur van verpleegkundigen in het inloophuis te organiseren, krijgen mensen die geconfronteerd zijn met kanker nog completere zorg. Samen met de regionale thuiszorgorganisaties verkennen we de mogelijkheid om deze zorg aan te bieden in het andere inloophuis in de regio.

Meer informatie

Inloophuis De Maretak reikt mensen met een diagnose kanker mogelijkheden aan om een weg te vinden in het verwerkingsproces. Dat doen ze bijvoorbeeld via het geven van voorlichting, het leggen van onderlinge contacten en het aanbieden van activiteiten. Meer informatie over het inloophuis staat op www.demaretakveluwe.nl.