Berichten in: Ouderenzorg

ouderenzorg

Medicamus en Netwerk palliatieve zorg gaan samenwerken

18 januari 2024

Voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden is het belangrijk is dat hun huisarts betrokken is bij de informatieverschaffing over het levenseinde. Het betekent dat de huisarts zelf ook aanwezig is bij bijeenkomsten over het levenseinde.

Lees meer

Acute ongeplande thuiszorg

Coördineren van aanvragen

25 februari 2021

De Kerngroep Ouderen&Palliatieve Zorg heeft het initiatief genomen om te gaan verkennen hoe de inzet van…

Lees meer

Jaarverslag

Netwerk dementie

22 februari 2021

Het jaar 2020 was een veelbewogen jaar dat in het teken stond van Covid-19. Bekijk onderstaande…

Lees meer