Ouderenzorg

Netwerk CVA-Ketenzorg onder GezondVeluwe

Bij de zorg van sommige chronische aandoeningen is de hulp van meerdere artsen en zorgverleners nodig. Dit noemen we ketenzorg. Het netwerk CVA-Ketenzorg is er speciaal voor mensen die een beroerte hebben gehad. Zij zorgen ervoor dat de doorstroom naar verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit het ziekenhuis wordt verbeterd. Het netwerk CVA-Ketenzorg in de regio Noordwest-Veluwe is eind 2023 toegetreden tot GezondVeluwe.

Samenwerking tussen netwerken in de regio

In 2023 zijn de netwerkcoördinatoren in de regio Noordwest-Veluwe bij elkaar gekomen om te kijken hoe er nog beter samengewerkt kan worden. Waar ligt overlap en waar kunnen we elkaar ondersteunen?
Dit is uitgewerkt in het regioplan onder het thema ‘Ouderen en chronisch zieken. ‘Komend jaar willen we de samenwerking voor een grote groep inwoners beter op elkaar afstemmen’, aldus Christl Wassenaar, ketencoördinator.

Andere netwerken onder GezondVeluwe zijn het netwerk Dementie, netwerk Palliatieve Zorg Noordwest-Veluwe en Netwerk Onco in Balans.

Toegevoegde waarde samenwerking

Christl Wassenaar, ketencoördinator:

‘Fijn om de doelgroep wat meer te borgen in de regio. Samenwerking is meer dan ooit nodig in alle fasen van het ziekteproces en zeker ook in de chronische fase van (de gevolgen van) hersenletsel. Door deze stap hoop ik dat we de relatie vanuit ziekenhuis en revalidatie met onder meer de huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraar in de (nabije) toekomst meer kunnen intensiveren. Zowel landelijk als op regionaal niveau willen de CVA en NAH zorg efficiënt en doelmatig inrichten, zodat korte lijnen ontstaan.’

Meer weten over de CVA-Ketenzorg?

Wil je meer weten over de CVA-ketenzorg? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst ‘Casemanagement hersenletsel’ op 6 maart a.s.. Alle betrokken en geïnteresseerde zorgprofessionals zijn welkom! Of stuur een mailtje naar Christl Wassenaar via cje.wassenaar@stjansdal.nl

Over de netwerkbijeenkomst ‘Casemanagement hersenletsel’
Wanneer: 6 maart
Waar: St Jansdal Harderwijk
Tijd: 17.30 – 20.00 uur

Heb je interesse? Meld je dan aan via www.stjansdal.nl/voorlichting