ouderenzorg

Medicamus en Netwerk palliatieve zorg gaan samenwerken

Uit onderzoek blijkt dat het voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, belangrijk is dat hun huisarts betrokken is bij de informatieverschaffing over het levenseinde. In andere regio’s zijn de informatiebijeenkomsten van hospices effectiever als het initiatief van de huisarts van de patiënt uitgaat in plaats vanuit het hospice. Er is nu afgesproken dat Medicamus en Netwerk Palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaan samenwerken en dat zij deze bijeenkomsten samen gaan organiseren.

Samen organiseren van bijeenkomsten

Het Netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe heeft afgelopen jaren samen met alle vier de hospices in de regio informatiebijeenkomsten georganiseerd over het levenseinde voor ouderen in hun buurt. Tijdens de informatieavonden werd er over de mogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven gesproken. Deze bijeenkomsten zorgen ervoor dat mensen over het levenseinde na denken en hun wensen bepreken met de huisarts.

Omdat uit onderzoek in andere regio’s bleek dat de informatiebijeenkomsten effectiever waren als het initiatief van de huisarts uitgaat in plaats vanuit het hospice is er nu afgesproken dat Medicamus en Netwerk Palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaan samenwerken en dat zij deze bijeenkomsten samen gaan organiseren. De eerste gesprekken over avonden lopen bij huisartsen in Nunspeet en Putten.

Wat betekent dit concreet?

Het betekent dat de huisarts kwetsbare patiënten selecteert en uitnodigt en zelf ook aanwezig is bij een bijeenkomst over het levenseinde. Ook worden andere zorgverleners zoals de thuiszorg en welzijnsorganisaties uitgenodigd.

Spreek tijdig over het levenseinde

Dat het leven eindig is, is onvermijdelijk. Op sommige dingen, zoals de zorg in de laatste levensfase, kan men wél invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten. Met naasten en de huisarts. Om goed in gesprek te kunnen gaan, hebben patiënten goede informatie nodig. Daarvoor is de folder ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ beschikbaar voor alle deelnemende patiënten.