Palliatieve zorg

Transitie consultatie palliatieve zorg

Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) voert op dit moment een herijking uit van de inzet van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Aanleiding hiervoor is de toekomstige wijziging in de financiering van de consultatiefunctie. Daarnaast zijn er actuele ontwikkelingen rondom Integraal Zorgakkoord (IZA), het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) en is er een toename van het aantal mensen in de palliatieve fase.

PZNL streeft naar een meer proactieve inzet van gespecialiseerde zorgverleners voor patiënten, naasten en hun directe zorg- en ondersteuning. Dit kan betekenen dat het Consultteam Vallei & Veluwe in de huidige vorm gaat veranderen. Binnen het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaan we bekijken hoe we transmurale samenwerking met en rondom de in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners beter organiseren. Hiervoor komen onder andere een gedeelde visie en verschillende scenario’s.

Inventariseren wenselijke samenwerking

De eerste stap is het inventariseren van de huidige en wenselijke wijze waarop van de beschikbare expertise van alle professionals met een palliatieve zorgopleiding gebruik wordt gemaakt. Daarnaast voeren we enkele verdiepende gesprekken, o.a. met ziekenhuisteams en PaTz-groepen. Raedelijn heeft de rol van projectleider in deze transitie en de inventarisatie verloopt via hen: Denise Seelen (dseelen@raedelijn.nl) en Lara Wouda (lwouda@raedelijn.nl).

Vul de vragenlijst in

Bent u betrokken bij palliatieve zorg? Vul dan één van onderstaande vragenlijsten in of zet deze door naar collega’s. Invullen kan tot 15 september 2023. Hartelijk dank!

  • Dit is de vragenlijst voor de in palliatieve zorg gespecialiseerde professionals
  • Dit is de vragenlijst voor alle andere professionals (generalisten in de palliatieve zorg, zoals huisartsen, wijkverpleging)
  • Dit is de vragenlijst voor managers, beleidsmedewerkers, etc (niet-zorgverleners)

Het resultaat van de inventarisatie is een breed beeld van de aanwezige kennis en de inzet van die kennis. Dit beeld zal gedeeld en geduid worden binnen het netwerk palliatieve zorg. Het vormt de basis voor de daaropvolgende stappen: ontwikkelen visie op regionale consultatie, uitwerken van scenario’s, besluitvorming, formalisering en implementatie.

Meer informatie?

Meer informatie over de landelijke ontwikkelingen rond deze transitie is te vinden op de website van PZNL: Transitie consultatie.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.