Berichten in: Gezond Veluwe

ouderenzorg

Medicamus en Netwerk palliatieve zorg gaan samenwerken

18 januari 2024

Voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden is het belangrijk is dat hun huisarts betrokken is bij de informatieverschaffing over het levenseinde. Het betekent dat de huisarts zelf ook aanwezig is bij bijeenkomsten over het levenseinde.

Lees meer

Paramedisch

Advisering paramedische vereniging FleGel

16 januari 2024

FleGel is de regionale paramedische vereniging van Noord-west Veluwe en Zeewolde.
Raedelijn adviseert FleGel over verdere professionalisering door een advies over de interne organisatie en een businessplan.

Lees meer