Paramedisch

Advisering paramedische vereniging FleGel

FleGel is de regionale paramedische vereniging van Noordwest Veluwe en Zeewolde.
Raedelijn adviseert FleGel over verdere professionalisering door een advies over de interne organisatie en een businessplan.
Zo kan FleGel nog beter bijdragen aan het bevorderen van gezondheid van de inwoners.

Over FleGel

FleGel is de regionale paramedische vereniging van Noordwest Veluwe en Zeewolde. In deze organisatie zijn verschillende paramedische disciplines verenigd en zijn verschillende netwerken actief. 

Het landelijke programma Organisatiegraad paramedische zorg stimuleert regionale paramedische samenwerking en samenwerking van de paramedici met andere disciplines in het sociale en medische domein. FleGel is koploper in Nederland als het gaat om organisatiegraad en de vereniging van verschillende paramedische disciplines in de eerste lijn. Zij hebben een positie in de regio als vertegenwoordiger van de paramedici: FleGel is één van de partners van GezondVeluwe.

Wens naar en ruimte voor verbetering

Bij FleGel is er de wens naar en ruimte voor verbetering en verdere professionalisering. De samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen FleGel kan beter. Het vraagt om meer betrokkenheid en verbondenheid van de leden met FleGel. Verbetering van de interne communicatie en multidisciplinaire samenwerking binnen werkgroepen op thema’s als gezond ouder worden, chronische zorg, preventie en leefstijl en de juiste zorg op de plek dragen daaraan bij. Deze thema’s staan ook in het IZA Regioplan van Noord Veluwe en Zeewolde.

Raedelijn en Flegel

Raedelijn-collega’s Denise Seelen, Casper Orsel en Hieke van Haarst adviseren FleGel over verdere professionalisering. Zij spraken met stakeholders van binnen en buiten de organisatie en presenteerden hun bevindingen aan de leden in de ALV van december. Deze worden nu uitgewerkt in een advies over de interne organisatie en een businessplan.   

Op naar intensievere samenwerking

Zowel bij de leden als externen (huisartsen, zorgverzekeraar) is er draagvlak voor intensievere samenwerking. De paramedici zijn belangrijk in het realiseren van de ambities uit het Regioplan Noord Veluwe en Zeewolde. Door onder de vlag van FleGel multidisciplinaire zorgprogramma’s te ontwikkelen, kan FleGel bijdragen aan het bevorderen van gezondheid van de inwoners en het bieden van passende zorg en ondersteuning, waar nodig, dichtbij huis en opnamevoorkomend.  

Er wordt nu, door Raedelijn, gewerkt aan een advies- en businessplan. Vanzelfsprekend houden we je hiervan op de hoogte via de website en Linkedin.