GEM

Monitoring GEM beweging gestart

In 2023 zijn wij gestart met de GEM-beweging op de Veluwe. Inmiddels is een transformatieplan ingediend en beginnen we met de monitoring van de GEM-aanpak.  Door datagedreven te werken volgen wij in hoeverre de in het transformatieplan opgestelde doelen worden behaald of moeten worden bijgesteld.

De GEM opgave en doelen

GEM is een nieuwe brede benadering van gezondheid die de mens centraal stelt en niet de psychische aandoening. Mentale gezondheid willen we samen verbeteren door herstelgerichte ondersteuning, het versterken van zelfregie van de inwoners en door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de omgeving van de inwoners zelf. Het doel is om in 2027 3.000 inwoners van NoordVeluwe in het GEM-ecosysteem gezien te hebben.

Het monitoren van de beweging als continu lerend proces

Op populatieniveau volgen wij met Quadruple Aim de beoogde effecten van GEM met een selectie van indicatoren op het gebied van:

  • geluk en gezondheid voor de inwoners met psychische kwetsbaarheid
  • werkplezier voor de werkers in het ecosysteem
  • passende zorg en ondersteuning
  • instroom in SGGZ en meer inzet vanuit het voorveld

Hiervoor gebruiken we openbaar beschikbare bronnen zoals Vektis, Gezondheidsmonitor GGDNOG en actuele managementinformatie van de partners Medicamus, GGZ Centraal, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Daarnaast volgen wij op procesniveau het aantal verkennende gesprekken, verwijzingen en de mate tevredenheid van de professional en inwoner. Op basis hiervan stellen wij de planning bij en concretiseren wij gezamenlijk lerende de proces- en uitkomstindicatoren.

Monitoring GEM GezondVeluwe organiseren wij in samenhang

Monitoring en het kwalitatief en kwantitatief bijsturen maakt integraal onderdeel uit van de netwerksamenwerking binnen GezondVeluwe. De informatiemanager draagt zorg voor het organiseren, structureren, ontwerpen en de storytelling hiervan binnen GezondVeluwe.

Op dit moment is GEM opgenomen in het dashboard GezondVeluwe.

Dit dashboard gebruiken we al 6 jaar als onderlegger om de beweging binnen GezondVeluwe te volgen. De informatie hieruit beschouwen we als belangrijke input voor de monitoring van het regioplan binnen de NoordVeluwe.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.