regioplan

Regioplan Noord-Veluwe en Zeewolde gepresenteerd

Donderdag 7 december presenteerden inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met trots het regioplan voor Noord-Veluwe en Zeewolde. Dit plan, een onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vormt een routekaart voor de noodzakelijke transformaties en verbeteringen in de gezondheidszorg in de regio voor de komende jaren.

Wethouder Willem Krooneman, bestuurlijk trekker van de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde en voorzitter van het netwerk GezondVeluwe, en Rutger de Vries, senior manager bij Zilveren Kruis, benadrukken de essentiële vragen die de betrokken partijen gezamenlijk hebben aangepakt: hoe kunnen we de gezondheid en het welbevinden van inwoners verbeteren? Hoe waarborgen we toegang tot zorg en ondersteuning wanneer nodig, nu en in de toekomst? 

De thema’s van de routekaart

In de routekaart staan de ambitie en gezamenlijke plannen van alle betrokken partijen, die zijn gemaakt in overleg met de inwoners van de regio. In de afbeelding hieronder is de routekaart samengevat. Alle initiatieven komen tot stand mét en sluiten aan bij de leefwereld van de inwoner, kennen een buurtgerichte aanpak en hebben als basis Positieve Gezondheid.

Wethouder Krooneman is trots op de realisatie van deze routekaart: 

‘Ik wil onze inwoners en de betrokken partijen bedanken voor hun input en het tot stand brengen van dit plan. Samenwerking is de sleutel tot succes en we zijn ervan overtuigd dat we door gezamenlijke inspanningen onze regio de komende jaren verder kunnen versterken. De routekaart bouwt voort op de intensieve samenwerking die er al is tussen de verschillende partijen, onder andere onder de vlag van GezondVeluwe.’