GEM

Volgende stap in GEM-ontwikkeling

Het concept plan van aanpak voor een experiment rondom groepsaanbod binnen GEM Noordwest Veluwe is gedeeld en aangescherpt. In het tweede Veranderatelier Groepsaanbod gingen alle aanwezigen over dit plan in gesprek. 

Op 13 oktober kwamen zo’n 15 mensen werkzaam op de Noordwest Veluwe voor de tweede keer samen in MFC De Roef in Harderwijk om het gesprek te vervolgen over hoe we Groepsaanbod binnen het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) kunnen vormgeven. De bijeenkomst had als hoofddoel om het plan van aanpak voor een experiment rondom groepsaanbod binnen GEM te toetsen bij de aanwezigen en input op te halen om het plan aan te scherpen. Dat is gelukt!

Hoe kunnen we leren over Groepsaanbod binnen GEM?

Onder begeleiding van Raedelijn-adviseurs Sophie Schmitz en Karlijn van Kats en het landelijke GEM-team zijn alle aanwezigen de diepte ingedoken over het hoe, wat en waarom van GEM en de rol van groepsaanbod daarin. Hoe zouden we hiermee kunnen experimenteren en leren op de Noordwest Veluwe? De uitwerkingsgroep heeft dit plan gedeeld met de groep. Hierop kwamen relevante aanvullingen en input voor aanscherping van het plan van aanpak voor het experiment.

De uitwerkingsgroep neemt de input van de dag mee om het plan aan te scherpen. 

Wil je meer weten? Hier vind je het verslag van deze middag, inclusief beeldmateriaal en slides.