landelijke akkoorden

Aanmelden werksessies Regioplan

In de zomer kondigden we al aan dat er werksessies zouden komen om tot een gezamenlijk Regioplan te komen. Vanaf nu kun je je officieel aanmelden hiervoor.

Er zijn vier thema’s die uit het regiobeeld naar voren zijn gekomen: mentale (on)gezondheid, gezondheidsverschillen, arbeidsmarktproblematiek en ouderen & chronisch zoeken. Graag nodigen wij je uit om deel te nemen aan van de werksessies over deze thema’s. Zo willen we samen met uw input het regioplan in het kader van IZA vormgeven.

  • Mentale (on)gezondheid: 11 september 15.30 – 17.30 uur
  • Gezondheidsverschillen: 19 september 15.30 – 17.30 uur
  • Arbeidsmarktproblematiek: 3 oktober 15.30 – 17.30
  • Ouderen & chronisch zieken: 2 oktober 15.30 – 17.30 uur

Let op! Het moment voor de werksessie van Mentale (on)gezondheid is verplaatst naar 11 september.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de werksessies via dit aanmeldformulier. Deel deze uitnodiging gerust onder collega’s of andere mogelijk geïnteresseerden. De definitieve uitnodiging met daarbij ook de locaties zal eind augustus volgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Alma van Maanen, regiocoördinator IZA/GALA voor de gemeenten in Noord-Veluwe en Zeewolde, via alma.van.maanen@elburg.nl.

Eerdere berichten hierover: