Landelijke akkoorden

Regiobeeld in kader van het IZA & GALA

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA ) zijn sinds februari door alle stakeholders ondertekend. Een deel van de visie en plannen in de akkoorden komt overeen met het gedachtegoed en de aanpak van GezondVeluwe.

Het IZA en GALA verplichten gemeenten, zorgorganisaties en zorgverzekeraars om een aantal documenten op te leveren volgens een vastgestelde planning:

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de regiogemeenten voeren de regie over dit proces. In het Bestuurlijk Platform van 9 februari is afgesproken dat de zorgpartijen en het inwonersperspectief nauw betrokken worden. Hiervoor is een groepje met bestuurders gevormd dat op 23 maart voor het eerst bijeen komt. Het maken van het Regiobeeld is geen doel op zich maar een gezamenlijk proces waarbij in kaart wordt gebracht hoe het (verwachte) zorggebruik, het (verwachte) zorgaanbod en de regionale samenwerking eruit zullen zien. Ook staan in het Regiobeeld conclusies ten aanzien van de gezamenlijke opgaven in de regio.

Op basis van het Regiobeeld wordt een Regioplan gemaakt

Het regioplan bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Regio-opgaven: de belangrijkste opgaven die met prioriteit gezamenlijk worden opgepakt. Partijen geven inzicht in hoe zij tot deze prioritering zijn gekomen. Het thema gezondheid(bevordering) en preventie maakt (in beginsel) onderdeel uit van het regioplan.
  2. Regio-afspraken: hoe pakken de partijen de regio-opgaven gecommitteerd op en wie is daarbij betrokken? Hierbij is opgenomen welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan en op welke schaal zij dat zullen doen. Daarnaast is opgenomen welke (meetbare) resultaatafspraken daarbij wordt gestuurd en hoe de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt.

De afspraken worden vertaald in een werkagenda voor de regio.  Een deel van de werkagenda zal samenvallen of opgepakt worden binnen de kaders van GezondVeluwe.

In het Bestuurlijk Platform staat het onderwerp “IZA – GALA” als vast onderdeel op de agenda.