LANDELIJKE AKKOORDEN

Update: GezondVeluwe en de landelijke akkoorden

Er is veel te doen rondom het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat op vrijdag 16 september 2022 door veel partijen is ondertekend.  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft het IZA nog niet ondertekend. Besluitvorming vindt 24 januari a.s. plaats

Op dit moment vinden landelijk gesprekken plaats tussen VWS en VNG en gaat veel aandacht uit naar het inrichten van de governance. Regionaal zijn Zilveren Kruis en gemeenten in overleg over de wijze waarop ze de regierol invullen.  Daarbij is hun doel om zo snel mogelijk de zorgorganisaties te betrekken.  De bedoeling is dat er op basis van een regiobeeld een regioplan wordt opgesteld.

Naast het IZA spelen er meer akkoorden en landelijke programma’s een rol waar van organisaties binnen GezondVeluwe actie op wordt verwacht zoals:

  • Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): met daarin 5 actielijnen op gebied van ouderenzorg, met als doel dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen
  • Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA);  gericht op de ontwikkeling van een samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis
  • Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ); Programma met acties om de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn toekomstigbestendig te maken.
  • Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ; gericht op verduurzaming van de zorg
  • Hervormingsagenda Jeugd (HA); nog in overleg tussen VNG en het rijk

Elk akkoord / programma kent een eigen aparte (aanvullende) financiering, zoals de SPUK regeling voor het GALA en de transformatiemiddelen voor uitvoering van het IZA.

Op dit moment zijn landelijk nog niet alle kaders van het IZA en de samenhang met andere akkoorden volledig helder.  Wel is bijvoorbeeld bekend dat een prioriteit binnen het IZA ligt op het versterken van de eerstelijnszorg, onder andere door Meer Tijd Voor de Patiënt in de huisartsenzorg. Een werkwijze waarbij een gemiddeld huisartsenconsult 15 minuten i.p.v. 10 minuten mag duren. Overigens werkt Medicamus reeds op deze manier. 

Een ander speerpunt waar GezondVeluwe zich op richt is de Mentale Gezondheid. Wij doen mee aan de landelijke pilot om naar een nieuwe werkwijze in de GGZ te komen (GEM). Dit sluit helemaal aan op de plannen in het IZA.

Op 9 februari zullen Zilveren Kruis en de Gemeenten een presentatie houden in het Bestuurlijk Platform van GezondVeluwe om het proces en ieders rol rondom de akkoorden nader toe te lichten. Wij zullen de komende periode gezamenlijk bekijken welke onderdelen uit het regioplan vanuit GezondVeluwe ingevuld kunnen worden.

Zie ook: GezondVeluwe en de landelijke akkoorden.

Gezond Veluwe maakt gebruik van cookies.

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website goed te laten werken. Met jouw toestemming plaatsen wij statistische cookies die worden gebruikt om de website te testen en te verbeteren. Als je marketingcookies accepteert delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Geef hieronder aan welke categorie cookies we mogen plaatsen.

Lees meer

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Lees meer

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Lees meer

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.