landelijke akkoorden

Van Regiobeeld door naar Regioplan

Op 15 juni hebben Alma van Maanen (namens de gemeenten), Erik Koekoek (namens Zilveren Kruis) en Mark Callaars (namens GezondVeluwe) het Regiobeeld van de Noord Veluwe gepresenteerd aan een groot publiek. Met de ontvangen respons hierop hebben we het regiobeeld definitief gemaakt en gepubliceerd op een landelijke website (onder regio Zwolle). De stap die nu volgt is het opstellen van een Regioplan.

Dit regiobeeld is opgesteld als eerste stap vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit regiobeeld is de basis die de regio gebruikt om het regioplan te schrijven. Hiervoor hebben we tot eind dit jaar de tijd. Het regioplan borduurt voort op de conclusies vanuit het Regiobeeld. Dit zijn:

  • Groep kwetsbare ouderen en chronisch zieken neemt toe
  • Mentaal welbevinden is een aandachtspunt, zowel bij volwassenen als bij de jeugd
  • Gezondheidsverschil tussen theoretisch en praktisch opgeleide mensen wordt groter
  • Forse personeelstekorten in zorg en welzijn en afnemend mantelzorgpotentieel

In het Regioplan wordt beschreven op welke wijze we de bovengenoemde uitdagingen de komende jaren gaan aanpakken.

Regioplan met als vertrekpunt de inwoner

In het regioplan staan de inwoners van de Noord Veluwe en Zeewolde, en hun sociale context, centraal. Principes als ‘zorgzame wijken’ , ‘zelfredzaamheid’ en ‘positieve gezondheid’ vormen hierbij kernbegrippen. Dit betekent ook dat de regio inwoners nadrukkelijk betrekt bij het tot stand komen van het Regioplan. We doen dit met themasessies waarvoor inwoners uitgenodigd worden. Participatiepartners begeleidt deze inwonersvertegenwoordiging.

Verder gebruikt de regio bestaande netwerksamenwerkingen als bouwsteen om de uitdagingen in gezamenlijkheid op te pakken. Zo werken we binnen netwerk GezondVeluwe al samen rondom ouderen, chronisch zieken en mensen met een mentale kwetsbaarheid. De klankbordgroep die het Regiobeeld mee heeft opgesteld zal een soortgelijke rol vervullen bij het proces om te komen tot het Regioplan.

Save the dates: werksessies regioplan

Om te komen tot een gezamenlijk Regioplan staat er een aantal werksessies op de agenda. De thema’s van de sessies zijn de vier speerpunten die uit het Regiobeeld naar voren zijn gekomen. De volgende thema’s staan op de volgende data op de planning:

  • Mentale (on)gezondheid: 11 september 15.30 – 17.30 uur
  • Gezondheidsverschillen: 19 september 15.30 – 17.30 uur
  • Arbeidsmarktproblematiek: 28 september 15.30 – 17.30 uur
  • Ouderen en chronisch zieken: 2 oktober 15.30 – 17.30 uur

Wil je input leveren bij een werksessie? Noteer de betreffende datum vast in je agenda. Meer informatie over locatie en aanmelden volgt later.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Alme van Maanen, regiocoördinator IZA/GALA voor de gemeenten in Noord-Veluwe en Zeewolde, via alma.van.maanen@elburg.nl.

Eerdere berichten hierover: