LANDELIJKE AKKOORDEN

Update: GezondVeluwe en de landelijke akkoorden

Op 3 februari is landelijk het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) overeengekomen. Dit akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. In het persbericht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is GezondVeluwe als goed voorbeeld genoemd.

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft met de ondertekening door de huisartsen nu alle belangrijke partijen aan boord. Het IZA heeft als doel om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Er is een samenhang tussen het IZA en het GALA. Zie onderstaande slide.

Vanuit de overheid is het verplicht om per 1 juli een Regiobeeld gereed te hebben, waarin in kaart is gebracht hoe het (verwachte) zorggebruik, het (verwachte) zorgaanbod en de regionale samenwerking eruit zien. Ook staan in het Regiobeeld conclusies ten aanzien van de gezamenlijke opgaven in de regio.

Het Regiobeeld vormt de basis voor het Regioplan. In het Regioplan komt een prioritering van de vraagstukken die door partijen gezamenlijk worden opgepakt. Het thema gezondheid(bevordering) en preventie maakt onderdeel uit van het regioplan. Daarnaast worden er afspraken vastgelegd over welke partij zich aan welke opgave committeert. De afspraken worden vertaald in een werkagenda voor de regio.

Zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) en de gemeenten voeren de regie over de totstandkoming van het Regiobeeld en het Regioplan. In het Bestuurlijk Platform van 9 februari is afgesproken dat de zorgpartijen en het inwonersperspectief nauw betrokken worden. Hiervoor wordt een groepje met bestuurders gevormd. Er is afgesproken om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen die reeds in de regio en binnen GezondVeluwe zijn ingezet.