Parkinson

Pilot start in Harderwijk!

Om de Parkinson-zorg in Harderwijk te verbeteren, gaat Harderwijk binnenkort werken met een casemanager Parkinson en het communicatieplatform OZO Verbindzorg. De casemanager wordt het eerste aanspreekpunt voor Parkinson patiënten met meerdere zorgverleners om zich heen. Deze casemanager beantwoord vragen en stuurt de patiënt door naar de juiste professional. Via OZO Verbindzorg wordt vervolgens afgestemd tussen zorgverleners. 

Waarom deze pilot?

Uit een enquête in 2019 bleek dat patiënten de Parkinson-zorg in de basis goed vinden, maar dat er verbetering mogelijk was wat betreft de regie van de patiënt, versnippering van zorg en onduidelijkheid over afspraken. Door een casemanager in te zetten ontstaat er meer duidelijkheid en heeft de patiënt altijd een aanspreekpunt.

Data

De pilot start op 1 november en wordt tussentijds geëvalueerd in het voorjaar van 2021.

Meer informatie?

Neem contact op met David Kerkhof, projectleider van dit project, via dvkerkhof@raedelijn.nl.