onderzoek toezicht

Onderzoekers checken ‘foto’ van GezondVeluwe

GezondVeluwe doet mee aan een landelijk onderzoek naar toezicht en governance in netwerken. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg en Vilans hebben vanaf begin dit jaar een beeld of ‘foto’ gemaakt van het netwerk en dit afgelopen week gecheckt in het Bestuurlijk Overleg.

Woensdag 12 april hebben de onderzoekers hun beeld van GezondVeluwe gepresenteerd in de Bestuurlijke Regiegroep. Ze hebben daarbij ook enkele verdiepende vragen gesteld, zoals:

  • Worden er partijen gemist in het huidige netwerk?
    De Regiegroep heeft daarop aangegeven dat de woningbouwcorporaties steeds belangrijker worden. Zowel in verband met de leefomgeving als bijvoorbeeld voor huisvesting van bepaalde doelgroepen zoals (kwetsbare) ouderen.
  • Hoe wordt het netwerk afgebakend in relatie tot andere netwerken en regio’s?
    Door de Regiegroep is hierop geantwoord dat deze vraag altijd zal blijven bestaan. Want er is niet één regio te definiëren voor alle vraagstukken en thema’s. Op thema’s als spoedzorg of behandeldienst VVT wordt op een andere schaal of in een andere regio samengewerkt. Belangrijk is om steeds goede afstemming te zoeken.
  • Wat zou GezondVeluwe nodig hebben van landelijke toezichthouders (IGJ, Nza)?
    De wensen vanuit de Regiegroep zijn duidelijk: meer speelruimte en minder controlerend. En één gemeenschappelijke visie vanuit landelijke toezichthouders ten aanzien van netwerksamenwerking.

De onderzoekers zullen hun ‘foto’ van het netwerk GezondVeluwe verder aanscherpen.

Meer informatie over het onderzoek

We schreven al eerder over het onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Vilans, dat deel uitmaakt van de Nationale Wetenschapsagenda.