Deelname onderzoek

GezondVeluwe doet mee aan landelijk onderzoek

Over het houden van toezicht op netwerken, zoals GezondVeluwe, is in Nederland nog weinig bekend. Terwijl er steeds meer in netwerken wordt samengewerkt. Is het misschien ook helemaal niet nodig om hier toezicht op te houden? Vanuit de Nationale Wetenschapsagenda start er een empirisch onderzoek naar wendbaar, responsief en innovatief publiek toezicht in een veranderende maatschappij. GezondVeluwe zal als een van de twee zorgnetwerken deelnemen aan dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof.dr. Patrick Kenis van de Universiteit van Tilburg en kent een looptijd van 4 jaar. Naast zorgnetwerken worden ook netwerken op gebied van woningbouw, onderwijs en veiligheid in het onderzoek betrokken. De bedoeling is dat we van elkaar kunnen leren. De eerste vragen waarop een antwoord wordt onderzocht zijn: Is en zo ja hoe is het toezicht nu geregeld? Wat zijn voor- en nadelen van de huidige situatie?

Patrick Kenis: 

Veel maatschappelijke vraagstukken vereisen samenwerking in organisatienetwerken. Het bestaande toezicht is niet geschikt voor netwerken. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van innovatieve toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in de domeinen zorg, sociaal wonen, onderwijs en veiligheid. De kennis uit dit onderzoek wordt vertaald in een toolbox en een onderwijsmodule.”