DEELNAME ONDERZOEK

Toezicht binnen en op netwerken: wat is wenselijk?

In oktober 2022 hebben we het reeds aangekondigd; de deelname van GezondVeluwe aan een landelijk onderzoek naar netwerksamenwerking. En dan in het bijzonder naar het toezicht en de governance in netwerken. Het onderzoek maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda.

Het onderzoek met de naam EISON wordt uitgevoerd door dr. Sander Merkus, onder leiding van prof. dr. Mirella Minkman en prof. dr. Patrick Kenis van de Universiteit van Tilburg. Het is een actie onderzoek, dat houdt in dat onze input wordt meegenomen in het opstellen van zogenaamde arrangementen, waar wij in de toekomst van GezondVeluwe mee verder kunnen.  Het doel is hierbij zeker niet om meer toezicht op netwerksamenwerking te organiseren maar te werken aan een vorm van toezicht die ondersteunend is aan het netwerk en aan toezichthouders.

De planning

De globale planning van het onderzoek is als volgt:

Fase 1a – Het maken van een eerste beeld/inventarisatie of ‘foto’ van het netwerk door de onderzoekers. Hierbij richt men zich op de volgende vijf hoofdthema’s:

  • Doelen die GezondVeluwe beoogt te realiseren
  • Actoren binnen GezondVeluwe en onderlinge samenwerking
  • Structuur en organisatie
  • De organisatie van de toezicht en evaluatiefunctie (intern en extern)
  • Het functioneren en de effecten van GezondVeluwe

Het eerste beeld wordt gemaakt op basis van documentenstudie, bijwonen van aantal overleggen en voeren van gesprekken met sleutelfiguren.

Fase 1b -Checken beeld bij leden van het netwerk

Fase 2 – Verdiepend onderzoek: hoe wordt het netwerk en het toezicht ervaren door de deelnemers?

Fase 3 – Design research traject, via actieonderzoek experimenten met toezichtarrangementen – in co-creatie en afstemming met netwerk

Momenteel zitten we in fase 1a.  Fase 1 wordt rond de zomer afgerond.