Flexibiliteit

Afsluiting 2020: EPA

Het jaar 2020 is bijna voorbij en dat geeft ons een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we gedaan in 2020 en wat zijn de mooiste ontwikkelingen binnen het thema EPA? Adviseur Lars Luijkx blikt terug op een actief jaar en deelt de plannen voor 2021!

2020

2020 stond in het teken van flexibiliteit, dankzij Corona. Alle zorgverleners en organisaties hebben bijzonder hard hun best gedaan om de goede patiëntenzorg te blijven geven. Wat ook tot hele mooie samenwerkingen heeft geleid, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein in Harderwijk. Binnen de EPA aanpak heeft elke gemeente haar eigen werkwijze, op basis van de lokale (zorg)-infrastructuur, de behoefte van de professionals en de zorgvraag is een thema per proeftuin gekozen.

Dat er verschillen zijn werd afgelopen 3 december eens te meer duidelijk bij een online uitwisseling tussen de betrokkenen van de EPA proeftuinen van Gezond Veluwe. Uit elke gemeente van Noordwest Veluwe waren professionals aanwezig, vanuit verschillende domeinen zoals gemeente, GGZ, maatschappelijke zorg, straatwerk, ervaringsdeskundigheid en huisartsenzorg. De proeftuinen Ermelo en Harderwijk hebben toegelicht welke aanpak zij hanteren en welke successen en struggles zij ervaren.

Proeftuin Ermelo belichtte met name de samenwerking tussen het Sociaal Team en het FACT-team van GGZ Centraal en welke rol de ervaringsdeskundige speelt. De voorbeelden over wat de samenwerking oplevert voor de cliënt spraken enorm tot de verbeelding. ‘Expertise verruimt in beide teams’ en ‘De netwerken ‘grijpen’ in elkaar’. Klik voor een overzicht van de opbrengsten in Ermelo hier.

Proeftuin Harderwijk, beter bekend als ‘Inclusief in de buurt’, richt zich op positieve gezondheid in één wijk van Harderwijk: Stromerwaard. Hierbij staat positieve gezondheid centraal: vanuit eigen kracht inzetten op wat een persoon/gezin/woning nodig heeft. Het brede perspectief inspireerde, zowel in aanpak als in betrokkenheid: buurtbewoners én professionals (van maatschappelijk werk, welzijn, buurtagent tot woning coöperatie) werken samen. Het is heel bijzonder hoe actief buurt en professionals samen zijn!

Vooruitblik

In 2021 gaan wij verder met de inzet van de EPA proeftuinen. Het is mooi dat de proeftuinen van elkaar leren, en elkaar inspireren. Zo verkent gemeente Oldebroek samenwerking tussen GGZ en Sociaal domein vergelijkbaar met Ermelo. Ermelo wil een laagdrempelige inloop, samen met de inwoners met EPA, ontwikkelen. De Gemeente Putten werkt aan de onderlinge samenwerking en aan een ‘inclusiever Putten’. ‘Inclusief in de buurt’ in Harderwijk stoomt door en mag experimenteren met buurtbudget en kijkt naar nieuwe buurten om aan de slag te gaan.

Terwijl de 2e lockdown zojuist is begonnen, is goede samenwerkende zorg voor kwetsbare doelgroepen extra belangrijk!

Meer weten?

Ga naar www.gezondveluwe.nl/themas/ggz-epa/of neem contact op met Lars Luijkx, projectleider EPA proeftuinen via lluijkx@raedelijn.nl. Voor maandelijkse updates meld je je aan voor het maandbericht via info@gezondveluwe.nl.