Infographic

EPA-proeftuin Ermelo: de resultaten

De afgelopen tijd is er in Ermelo hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning rondom mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Het doel: de inwoner sneller in beeld krijgen én de inwoner met EPA meer mogelijkheden tot zelfregie bieden. De mooie resultaten die behaald zijn lichten wij toe in dit artikel.

Infographic
Om de resultaten van deze inspanningen zichtbaar te maken is onderstaande infographic opgesteld. In deze overzichtelijke infographic is zowel de startsituatie als de huidige situatie in kaart gebracht. De informatie in deze infographic is gebaseerd op interviews met cliënten en professionals, enquêtes onder professionals en registraties van de crisisdienst van GGZ en OZO-PsyNet.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Mooie resultaten
We zien dat de ervaringen van de professionals duidelijk verbeterd zijn, dat de inwoners de zorg en ondersteuning waarderen én dat het netwerk van cliënten duidelijker in kaart is gebracht. Resultaten waar we trots op zijn!

De EPA-proeftuin Ermelo is één van de vier EPA-proeftuinen binnen Gezond Veluwe. De proeftuin is gestart in het najaar van 2018. Momenteel worden de plannen voor 2021 besproken.

Meer weten?
Ga naar https://www.gezondveluwe.nl/themas/ggz-epa/ of neem contact op met Els Bremer via ebremer@raedelijn.nl. Voor vragen over de andere proeftuinen kan je contact opnemen met Lars Luijkx, projectleider EPA GezondVeluwe, via lluijkx@raedelijn.nl. Voor maandelijkse updates meld je je aan voor het maandbericht via info@gezondveluwe.nl.