Proeftuinen

Uitwisseling tussen proeftuinen

Afgelopen 3 december heeft er een online uitwisseling plaatsgevonden tussen de betrokkenen van de EPA proeftuinen van Gezond Veluwe. Uit elke gemeente van Noordwest Veluwe waren professionals aanwezig, vanuit verschillende domeinen zoals gemeente, GGZ, maatschappelijke zorg, straatwerk, ervaringsdeskundigheid en huisartsenzorg.

Een succes!

De proeftuinen Ermelo en Harderwijk hebben toegelicht welke aanpak zij hanteren en welke successen en struggles zij ervaren. Om vervolgens daarover in groepen in gesprek te gaan, te verdiepen en de koppeling naar eigen gemeente te maken. De deelnemers waren enthousiast!

Ermelo

Proeftuin Ermelo belichtte met name de samenwerking tussen het Sociaal Team en het FACT-team van GGZ Centraal en welke rol de ervaringsdeskundige speelt. De voorbeelden over wat de samenwerking
oplevert voor de cliënt spraken enorm tot de verbeelding. ‘Expertise verruimt in beide teams’ en ‘De netwerken ‘grijpen’ in elkaar’.

Harderwijk

Proeftuin Harderwijk, beter bekend als ‘Inclusief in de buurt’, richt zich op de leefbaarheid in één wijk van Harderwijk: Stromerwaard. Hierbij staat positieve gezondheid centraal: vanuit eigen kracht inzetten op wat een persoon/gezin/woning nodig heeft. Het brede perspectief inspireerde, zowel in aanpak als betrokken professionals (van maatschappelijk werk, welzijn, buurtagent tot woning coöperatie). Daarnaast is het bijzonder hoe actief de buurt betrokken is! ‘Heel waardevol!’ aldus een deelnemer.

Het doel

Het doel van de EPA aanpak op de Veluwe is om de zorg en ondersteuning voor mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen te verbeteren. Elke proeftuin doet dat op een iets andere manier, op basis van de lokale (zorg)-infrastructuur, de behoefte van de professionals en de zorgvraag is een thema per proeftuin gekozen.