Zorg voor ouderen

Het aantal ouderen in de regio Noordwest-Veluwe is hoger dan gemiddeld in Nederland en neemt in de toekomst extra snel toe. Dit betekent dat de zorgvraag van ouderen toeneemt. GezondVeluwe organiseert de zorg en ondersteuning rondom de oudere zelf. Hiervoor verbinden we zorg en welzijn met elkaar. Voor meer regie voor ouderen over hoe ze vitaal ouder worden en om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Wat doen we op het thema ouderenzorg?

GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. We zijn drie projecten gestart om de samenwerking tussen de professionals, de communicatie en de aansluiting op de behoeften van ouderen te verbeteren.

 

 

Lokale ouderenteams

Aan huisartspraktijken koppelen we een lokaal team van een wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur en een specialist ouderengeneeskunde. Het team besteedt naast de zorg voor kwetsbare ouderen ook aandacht aan preventie onder vitale ouderen.

 

 

Welke voordelen zijn er voor inwoners?

  • Betere zorg op maat, dichtbij in de wijk en thuis
  • Meer betrokkenheid en eigen regie
  • Meer aandacht voor welbevinden en gezondheid van vitale ouderen