Eindevaluatie pilots POH-jeugd

Pilots POH-jeugd een succes

Afgelopen maandag 21 juni is de eindevaluatie van de pilots POH-jeugd gepresenteerd. We kunnen concluderen dat de pilots een succes zijn geweest. In dit bericht vind je een infographic waarin de belangrijkste bevindingen zijn samengevat.

Waarom zijn de pilots een succes geweest? Kinderen en jeugdigen zijn tevreden over de POH-jeugd en de doelstellingen worden behaald. De zorg is laagdrempeliger en tijdiger geworden. Ook gaat de triage en kortdurende hulp beter.

Het succes van de pilots is ook te zien aan het feit dat alle tien de huisartsenpraktijken verder gaan met het inzetten van een POH-jeugd. De pilots zullen, ook na deze evaluatie, worden voortgezet.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider David van Kerkhof: 
dvkerkhof@raedelijn.nl