mentale gezondheid

Voortgang Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) Noordwest-Veluwe

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van GezondVeluwe in juni 2022 is besloten om binnen de GEM-visie gezamenlijk te gaan werken aan een ecosysteem voor mentale gezondheid. We hebben een verslag gemaakt over de voortgang hiervan in het eerste halfjaar in 2023.

In het verslag staat de structuur van het ecosysteem mentale gezondheid op de Noordwest-Veluwe beschreven en de voortgang op de verschillende onderdelen. Met het op gang brengen van een veranderproces op al deze onderdelen wordt een totaalbeweging binnen de GGZ gecreëerd.