ONCOLOGISCHE NAZORG

Hoe staat het ervoor met het vragenuurtje ‘Kanker en werk’?

In december berichtten we over de start van het vragenuurtje ‘Kanker en werk’ voor mensen die kanker hebben (gehad). Het vragenuurtje wordt verzorgd door Thea van de Beek, personeelsadviseur en ervaringsdeskundige en Irmgard van der Vegt, re-integratiecoach. Ook al loopt het vragenuurtje niet storm, het voorziet zeker in de behoefte van de aanwezigen. “De mensen die komen hebben er veel aan”, aldus Irmgard.  

Voortzetting van dit jaar

Iedere eerste woensdag van de maand vindt het vragenuurtje plaats bij De Maretak, centrum voor mensen die leven met en na kanker in Harderwijk. Het vragenuurtje is geëvalueerd en er is besloten om deze in elk geval tot het eind van dit jaar voor te zetten (m.u.v. de zomervakantie).

Hoe maak je de dingen die jou beperken bespreekbaar op een goede manier? En hoe zorg je met elkaar voor de juiste werkomstandigheden met oog op een passende opbouw van werk?  Irmgard: “Het is normaal om niet direct volledig te re-integreren, mensen zijn vaak te ambitieus. Bedrijfsartsen kunnen hier – meer dan nu – een essentiële rol in vervullen.” Over de verschillende perspectieven vult Irmgard aan: “Vul niet in voor een ander. Dat geldt voor alle betrokkenen zoals werknemer, patiënt, werkgever of de professional. Vanuit het idee dat iedere situatie anders is. Blijf elkaar vragen stellen en spreek het uit.”

Werk bespreekbaar maken

Werk draagt bij aan de kwaliteit van leven. Huisarts Mirjam Willemse uit Heerlen (die zelf kanker heeft) vertelt hier openhartig over in dit recente artikel in de Volkskrant.  

Naast Irmgard benadrukt ook Cobi Oostveen, bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) dat het van belang is dat professionals na de diagnose en in andere fasen van het ziekteproces werk bespreekbaar maken. Ze adviseren dat altijd te doen vanuit het perspectief van de patiënt. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de volgende vragen: 

  • Heb je werk? Hoe gaat het op je werk? 
  • Verwacht je problemen?  Heb je behoefte aan ondersteuning?