Aanpak thema preventie

Fieldlabs gericht op preventie

In een eerder bericht kondigden we de start aan van een nieuw thema: Preventie. De denktank heeft niet stilgezeten en nader bekeken waar vraagstukken voor de regio liggen. In 2023 willen we met zogenaamde fieldlabs aan een aantal doelen gaan werken.

Vraag naar zorg en risicofactoren nemen toe

In de regio Noordwest-Veluwe groeit de vraag naar zorg en ondersteuning. Mede doordat het aantal kwetsbare ouderen en inwoners met twee of meer chronische aandoeningen meer stijgt dan in Nederland. Het gaat dan om ziekten als COPD en hart- en vaatziekten.

Daarnaast nemen de risicofactoren toe.  Zo neemt het aandeel mensen met ernstig overgewicht nog steeds toe en is de verwachting dat dit tot 2024 blijft stijgen. In 2020 had de helft van de Nederlanders overgewicht (in Elburg en Oldebroek ligt dit percentage hoger). Het aandeel rokers daalt al jaren maar nog steeds rookt zo’n 15 tot 20% van de inwoners van de Noordwest-Veluwe soms. Daar tegenover staan dat een groot deel van de bevolking te weinig beweegt.

Integrale aanpak nodig

De  toenemende vraag naar zorg en ondersteuning kan niet meer opgevangen worden door de huidige professionals. Simpelweg omdat er niet genoeg arbeidskrachten zijn en omdat de financiële kaders niet evenredig meegroeien. 

Daarbij constateren we dat het onderscheid in domeinen niet aansluit bij het leven van mensen. Gezondheid, bestaanszekerheid, welbevinden en participatie manifesteren zich immers op alle aspecten van het leven. Ze hangen onderling samen en beïnvloeden elkaar. Een integrale aanpak is nodig. Dat is dan ook waar we bij GezondVeluwe voor staan.

Doelen 2023

Het voornemen is om in 2023 te starten met zogenaamde fieldlabs die gaan werken aan de volgende doelen:

  • Vergroten gezondheidswinst van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden;
  • Toename samenredzaamheid, leefbaarheid en eigen regie;
  • Verschuiving selectieve naar universele preventie;
  • Nieuwe vormen van samenwerking, zoals interprofessioneel samenwerken waarbij men gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt en er één aanspreekpunt richting inwoner/cliënt is.