Proeftuin Putten

Proeftuin EPA gaat zelfstandig door

In 2018 heeft GezondVeluwe het initiatief genomen om proeftuinen te starten rondom mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). Deze hadden het doel de zorg en ondersteuning voor mensen met EPA te verbeteren. In 2020 startte in Putten een proeftuin EPA. In september is deze afgerond en gaat nu zelfstandig door.

Gewerkt aan ontmoeting en inzicht in aanbod

In ruim twee jaar lag de focus in de proeftuin op het ontmoeten, elkaar leren kennen en weten wat het aanbod in Putten is. Zo zijn er bijvoorbeeld drie grote netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals die werken met inwoners met EPA en is er een online prikbord gemaakt met een overzicht van initiatieven die in Putten lopen.

Werkagenda ontwikkeld en taken verdeeld

In 2022 hebben de voorbereidingsgroep en adviseurs van Raedelijn, die deze proeftuin begeleiden, een werkagenda ontwikkeld voor de komende tijd. Deze werkagenda bestaat uit kansen die de voorbereidingsgroep ziet voor EPA in Putten en de plannen die de gemeente heeft opgeschreven in het ‘Lokaal Uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang’.

De voorbereidingsgroep vindt het onder andere belangrijk om door te gaan met netwerkbijeenkomsten ten behoeve van uitwisseling en ontmoeting. Ze inventariseren nu hoe ze deze willen gaan vormgeven in 2023. 

Geleerde lessen

De andere EPA proeftuinen zijn eind 2021 afgerond en opereren sinds 2022 autonoom. Benieuwd naar de geleerde lessen van vier proeftuinen in GezondVeluwe? Lees het hier.

Bekijk hier de eindevaluatie EPA proeftuinen.