EPA proeftuinen

Geleerde lessen uit de EPA proeftuinen

In 2018 heeft GezondVeluwe het initiatief genomen om proeftuinen te starten rondom mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). De proeftuinen hadden het doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met EPA te verbeteren. Benieuwd wat we hebben bereikt en geleerd? Lees dan vooral verder.

Wat is er gedaan en bereikt?

Na verkenning op professional- en managementniveau zijn vier proeftuinen gestart, elk met activiteiten passend bij de lokale werkelijkheid. In elke proeftuin werkte een ervaringsdeskundige mee. Centraal stond de ontmoeting tussen professionals onderling en tussen professionals en inwoners. Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd, om vervolgens de stap naar samenwerking te zetten. Zo is in de gemeente Ermelo een samenwerking tussen het sociaal team en FACT team tot stand gekomen.

Uit een enquête onder betrokken professionals in Ermelo, Harderwijk en Putten blijkt dat professionals beter op de hoogte zijn over de situatie van hun cliënten, professionals tevredener zijn over hun werk en professionals andere betrokken professionals beter kennen. Regiobreed is OZOverbindzorg ingezet om professionals uit het sociaal en het medisch domein met elkaar en met de cliënt en diens naasten te verbinden. 

Geleerde lessen

Om de zorg en ondersteuning voor mensen met EPA te verbeteren zijn er twee belangrijke randvoorwaarden die een rol spelen. Professionals moeten elkaar kennen en elkaars taal spreken (1) en de individuele organisaties moeten goed functioneren (2). Als aan deze twee randvoorwaarden is voldaan, kan er op drie niveaus aan betere zorg en ondersteuning gewerkt worden: 

  • Inclusie (bv. acceptatie in de wijk)
  • Herstel (bv. verbinding tussen medisch en sociaal domein)
  • Behandeling (bv. verbeteren van therapietrouw) 

Momenteel functioneren de proeftuinen autonoom en is er vanuit dat perspectief geen behoefte meer aan coördinatie op het niveau van GezondVeluwe. Indien de professionals in een proeftuin ergens tegenaan lopen wordt dit lokaal besproken en opgelost.