Mentale gezondheid

Alles over mentale gezondheid

Keuzes maken is altijd lastig, maar wat als je kwetsbaar bent en problematiek door elkaar heen gaat lopen? Dan wordt het knap ingewikkeld om de juiste keuzes over je leven te maken en de consequenties te overzien.

Binnen het netwerk GezondVeluwe werken we aan vier proeftuinen die zich richten op het voorkomen van crisissen bij mensen met mensen met een ernstige psychische aandoening. Door te werken aan betere communicatie en informatievoorziening samen met de cliënt, blijft de regie ook op de juiste plek. Want los van het feit dat je hulp nodig hebt uit verschillende domeinen wil je wel regie houden over je eigen leven.

Waarom werken we hieraan?

Nu en de komende jaren zullen meer mensen met een psychische kwetsbaarheid hun plaats in de samenleving moeten nemen en krijgen. Deze beweging is ingegeven door de transities en de transformatie van het sociaal domein alsmede door het hoofdlijnakkoord GGZ (beddenreductie). De opgave vraagt van de samenleving en van de verschillende betrokken organisaties een inspanning. Het vraagt om een meer integrale manier van werken, niet alleen vanuit eigen professie, maar vanuit het perspectief van de cliënt. Met de samenwerkingspartners van GezondVeluwe, de Veluwse gemeenten, Medicamus huisartsenzorg, GGz Centraal, welzijnsorganisaties en Zorgbelang, werden vier proeftuinen ontwikkeld met als doel de zorg en ondersteuning te verbeteren; en crisissen te voorkomen.

Welke ambities hebben we?

De hoofddoelstelling is als volgt geformuleerd.
Zorg en ondersteuning voor mensen met een Ernstige Psychische Aandoening op de Noordwest Veluwe verbeteren:

 • Crisissen voorkomen
 • Eigen regie inwoner versterken
 • Samenwerking tussen integrale teams verbeteren.

Hoe pakken we dat aan?

Er zijn vier proeftuinen ingericht naar gemeente. Op basis van de lokale (zorg)-infrastructuur, de behoefte van zorgverleners en de zorgvraag is een thema gekozen per proeftuin. De proeftuinen moeten de professionals en informele zorg de ruimte geven om te experimenteren met een nieuwe manier van werken, aan een meer integrale blik in de GGZ-samenwerking. Per proeftuin is een ervaringsdeskundige betrokken om het inwonersperspectief te garanderen.

In de gemeente Ermelo en de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek is gekozen voor een integrale manier van samenwerken tussen professionals en informele zorg.

In de gemeenten Harderwijk en Putten wordt aan een kleinschalig straatgerichte aanpak gewerkt, waarbij de samenleefbaarheid centraal staat. Ondersteunend aan deze nieuwe manieren van werken wordt OZO-PsyNet in de regio geïmplementeerd, in samenhang met de Crisiskaart.

« Terug alle projecten

Voortgang project

 • Eind 2018

  Proeftuinleden selecteren + samen plan van aanpak per proeftuin opstellen.

 • Voorjaar 2019

  Opstarten proeftuinen Ermelo en Harderwijk + implementatie digitale communicatie (OZO-PsyNet en de Crisiskaart)

 • Zomer 2019

  Opstarten proeftuin Elburg/Oldenbroek

 • September 2019

  Tussenevaluatie. Opstarten proeftuin Nunspeet

 • Februari 2020

  Tussenevaluatie Ermelo. Interviews inwoners en professionals

 • Maart 2020

  Opstarten proeftuin Putten

 • Voorjaar 2020

  Doorstart Elburg/Oldebroek

 • Mei 2020

  Interviews cliënten

 • Juni 2020

  Tussenrapportage proeftuinen

 • Oktober 2020

  Resultaten EPA proeftuin Ermelo

  Infographic

 • Mei - September 2021

  Oldebroek: experiment FACT-team -> Sociaal team

 • Mei - September 2021

  Oldebroek: experiment FACT-team -> Sociaal team

 • 28 oktober 2021

  Putten: 3e netwerklunch

 • Vierde kwartaal 2021

  Afronding proeftuinen

 • Q1 2022

  Eindevaluatie proeftuinen en verkenning nieuwe projecten

 • we zijn nu hier

Bekijk de monitor