Informatiemanagement

GezondVeluwe maakt voor de programma’s en projecten zorgvuldig gebruik van feiten, ontwikkelingen en trends. Zoals demografische kenmerken, relevante gegevens over zorg en ervaren gezondheid. In de regio speelt bijvoorbeeld vergrijzing een belangrijke rol. Ook wonen er meer mensen met hart- en vaatziekten.

Ook wordt de voortgang van de projecten gemonitord op kwaliteit, gezondheid, kosten en werkplezier professionals (‘Quadruple Aim’). We maken gebruik van managementinformatie van de samenwerkingspartners en openbare data. Het uitgangspunt van de monitoring is dat we de
registratielast voor de betrokkenen zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd zo goed mogelijk uitspraken willen doen over de doelstellingen.

Informatiemanagement is geen doel op zich maar dient ter inspiratie en verantwoording voor partijen die verbonden zijn aan het netwerk.