Jongeren zijn de ouderen van de toekomst


Marieke de Vries is huisarts in Putten en werkt vanuit GezondVeluwe aan pilots rondom het thema JeugdGGZ.

“Jongeren zijn de ouderen van de toekomst. Heel veel problemen ontstaan op jonge leeftijd en met de juiste begeleiding bied je dan al hulp. Huisartsen, jggz, CJG en gemeente werken in een projectgroep samen met raedelijn aan de pilots. Er zijn veel zorgverleners met kennis die zij nog niet goed kwijt kunnen of kunnen delen. De verbinding tussen huisartsen en scholen is bijvoorbeeld nog niet optimaal. Er zijn veel zorgverleners met kennis die zij nog niet goed kwijt kunnen of kunnen delen. De verbinding tussen huisartsen en scholen is bijvoorbeeld nog niet optimaal. Interne begeleiders van scholen weten nog niet altijd waar ze kunnen aankloppen: ook zij zijn gebaat bij deze pilots. Als je alle krachten bundelt om de zorg direct op de juiste plek te krijgen dan denk ik dat alle partijen hier baat bij hebben: kinderen, jongeren, hun ouders, gezinswerkers, gemeente, huisartsen, scholen en ook de psychologenpraktijken en jggz-instellingen die lange wachttijden hebben. De druk is door zorgadviesbureau Raedelijn op de ketel gehouden waardoor we nu kunnen starten met de pilots. Afspraken maken, een project draaiende houden en mensen motiveren, dat is echt een uitdaging. Net als de onderhandelingen met de gemeente. De energie die we er met z’n allen in hebben gestoken wordt nu echt beloond. Dat maakt mij heel enthousiast en dat is ook echt de meerwaarde van samenwerken in een netwerk zoals GezondVeluwe: van en voor de regio!”

Over GezondVeluwe

Naast de thema’s ouderenzorg en Value Based Healthcare (VBHC) hebben partijen op de NoordVeluwe in 2018 de handen ineengeslagen rond het thema jeugd(-ggz). Door middel van twee pilots wordt nagestreefd om de juiste zorg op de juiste plek voor jongeren met ggz-(gerelateerde) problematiek te organiseren en om de samenwerking tussen huisartsen en CJG-teams te verbeteren.

← Alle ervaringsverhalen