We ontlasten mantelzorgers door betere communicatie


Hannie Olthuis van de huisartsencoöperatie Medicamus is praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige in Ermelo. Zij is van start gegaan met de samenwerking van een lokaal ouderenteam. Met één centraal doel: de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers centraal stellen.

“In september zijn we met GezondVeluwe daadwerkelijk aan de slag gegaan met een nieuwe vorm van samenwerken. In een ouderenteam werkt de huisartsenpraktijk intensief samen met wijkverpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde en ouderenadviseurs van lokale welzijnsorganisaties. Bij ons zijn ook de fysiotherapeuten en de apotheken aangesloten. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het werkproces en maken sinds kort gebruik van het eenvoudige communicatiesysteem OZOverbindzorg. Je kan dit systeem ook wel vergelijken met een soort digitale zorgmap, waarbij de ouderen en hun mantelzorger(s) de regie hebben. Ik werk al heel wat jaren in de zorg en ik ben blij dat we met dit systeem zijn gaan werken. Het biedt veel meer korte lijntjes met elkaar. Door de veranderingen in de zorg wonen ouderen steeds langer thuis. De zorg rondom ouderen is daarmee ook complexer geworden. Met OZOverbindzorg communiceren we eenvoudig met elkaar en wat we communiceren is voor alle betrokkenen zichtbaar. Dit voorkomt misverstanden. In de huisartsenpraktijk waar ik werkzaam ben, benader ik ouderen en hun mantelzorgers voor deelname aan het systeem. Zij moeten uiteraard toestemming geven, en ook wie binnen hun netwerk precies toestemming mogen krijgen. Vaak moeten ze er even over nadenken, maar als ze eenmaal deelnemen ervaren ze al snel de voordelen. Zo was ik onlangs bij een oudere mevrouw, van wie de voeten heel droog waren. Via het systeem heb ik een recept verzonden naar de apotheek en heb ik de wijkverpleegkundige van thuiszorg gevraagd om de voeten van deze mevrouw te verzorgen. Zij hebben hier nu dagelijks aandacht voor. Voor haar zoon, mantelzorger, ook heel fijn, die hoeft niet overal achteraan te bellen. Ook is transparant voor alle betrokkenen welke zorg en verantwoordelijkheid ieder heeft rondom de ouderen. Ik was pas bij een andere patiënt, van wie fysiotherapie was ingezet, omdat ik me zorgde maakte over het lopen van deze mevrouw. Met thuiszorg is afgesproken, dat zij helpen bij de oefeningen die mevrouw van de fysiotherapeut heeft meegekregen. Als praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige, ben ik vaak de spil in het web. Ik heb kennis van het netwerk rondom de oudere en ik kan me goed verplaatsen in de thuissituatie.

Met de nieuwe werkwijze e-mailen we minder heen en weer en hebben we kortere lijnen en benutten we elkaars kwaliteiten. De ouderenadviseurs van de welzijnsorganisaties hebben ook een grotere rol. Zij bieden ondersteuning die het langer thuis wonen ondersteunen. Thema’s zoals eenzaamheid krijgen hiermee meer aandacht. En we kunnen met elkaar meer ondersteuning bieden aan de mantelzorgers. Dat is vaak ook echt nodig.”

Over GezondVeluwe

GezondVeluwe is in juni 2016 gestart met de samenwerking rondom de zorg en ondersteuning voor ouderen in Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Samen met gemeenten, zorg- en welzijnorganisaties werken we aan meer regie voor ouderen over hoe ze vitaal ouder worden en om de ervaren kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. We gaan daarbij uit van de behoeften van deze inwoners en hun mantelzorgers. Daarvoor organiseren we in de gemeenten onder meer gespreksbijeenkomsten over Vitaal oud(er) worden voor inwoners van 65 jaar en ouder. Kijk voor meer informatie over onze activiteiten en projecten op onze pagina ouderenzorg.

← Alle ervaringsverhalen