Bestuurlijke regiegroep

GezondVeluwe heeft een regiegroep die bestaat uit 5 bestuurders, allen deelnemers van het Bestuurlijk Platform. Zij hebben zitting vanuit een overkoepelend ‘GezondVeluwe belang’ en niet als vertegenwoordiger van hun organisatie c.q. achterban.

De taken en rol van de regiegroep:

  • Bewaken van de voortgang en samenwerkingsambitie en -afspraken van GezondVeluwe;
  • Verkennen van nieuwe initiatieven & kansen voor samenwerking binnen GezondVeluwe;
  • Toetsen van nieuw te starten coalities aan de ambitie van GezondVeluwe;
  • Toetsen begroting (ter voorbereiding op besluitvorming bestuurlijk platform);
  • Voorbereiden en voorzitten vergaderingen Bestuurlijk Platform

Details

  • Datum: woensdag 10 mei 2023
  • Tijd: 14:00

← Terug naar agenda