Bestuurlijk platform

Het Bestuurlijk Platform bestaat uit Raden van Bestuur /directies van Medicamus, ZNWV, Icare , St Jansdal, GGZ Centraal, FelGel, Coöperatie Apothekers en de wethouders van de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Zeewolde, Elburg en Oldebroek.  ZorgbelangIncusief neemt deel voor de inbreng van het inwoner/patiëntenperspectief.  Sinds 2023 zijn Zilveren Kruis en GGD Noord Oost Gelderland ook volwaardig lid van GezondVeluwe en vanuit die hoedanigheid hebben zij dan ook zitten in het bestuurlijk platform.

Het Bestuurlijk Platform komt in de regel twee maal per jaar voor vergadering bijeen. Men besluit over de ambitie, visie, nieuwe toetreders en begroting/jaarverslag.

Details

  • Datum: woensdag 20 mei 2020

← Terug naar agenda